Välkommen till chileadoption.se

Vi bygger om chileadoption.se inför 2021. 

Under tiden följ oss på Facebook för aktuella nyheter och uppdateringar.

Bli medlem i föreningen chileadoption.se inför 2021

Vårt årsmöte äger rum i februari 2021.

För att bli medlem i föreningen och i den slutna gruppen ”chileadoption.se för medlemmar” behöver vi följande info från dig:

 • Namn
 • Vilket år du är född
 • Var du ör född (ort)
 • Var du bor (ort)
 • Email
 • Telefonnummer
Emaila oss dessa uppgifter: medlem@chileadoption.se så medlemsansvariga Karolina Törneland får dina uppgifter.

Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter.
No más silencio!

Lyssna och se Miss 4tune:s låt och video ”No más silencio”

Vår vän och artisten har skrivit låten efter att förstått vad som pågick i Chile då över 2.000 barn kom till Sverige och adopterades mellan 1970-1990-talen.
Brottsutredning pågår 20.000 barn har lämnat Chile olagligt, siffran på hur många barn som stulits och finns kvar i landet är hittills okänd.

Låten handlar alltså om de illegala Chile-adoptionerna, det land hon själv är adopterad ifrån.

I Sverige blundar man för den svenska inblandningen, och våra krav på en svensk statlig oberoende utredning ignoreras. Men detta handlar om brott mot mänskliga rättigheter. Trafficking av barn.

Vi står tillsammans mot olagliga adoptioner!
Vi är för en statligt oberoende utredning av våra svenska Chile-adoptioner!
Detta kommer vi inte låta tystas ner!

No más silencio!

#musik#Illegal #adoption #Chile #victims #trafficking #Sverige #Sweden #Adoptionscentrum #adoptionjoy #svensk #adoption #brott #tuicion #adopted #Swedish #court #chileadoption#humanrights #nomassilencio

Han kämpar för sanningen om sin adoption:

”Kräver alla korten på bordet”

Publicerad ETC av CLARA LEE LUNDBERG | 2019-06-10

Clas Lindholm är en av de 614 svensk-chilenska adopterade vars fall just nu utreds i Chile som illegal adoption.

”Jag har alltid fått höra att min biologiska mamma övergav mig på en busshållplats, men nu vet jag att det inte stämmer”, säger han.

Hans mamma lurades att lämna honom – och fängslades dessutom. Nu kräver Clas Lindholm alla korten på bordet.

Clas Lindholm minns när han fick beskedet om att hans adoption med största sannolikhet var en av alla illegala adoptioner som genomfördes i Chile under militärdiktaturen på 1970 och 80-talet.

– Jag var på väg till Skansen med mina barn när jag fick samtalet. Helt plötsligt kände jag mig själv som ett barn, ett litet övergivet barn på ett stort torg som såg främmande ben springa omkring ovanför mig. Det var väldigt smärtsam, säger han.

Clas Lindholm är 44 år och bor med sin fru och tre barn i Värmdö utanför Stockholm. Han adopterades av sina svenska föräldrar när han var en månad gammal och beskriver det som att han fram tills för några år sedan levde ”i samma bubbla” som många andra adopterade.

– Jag har tänkt att jag har haft tur och borde vara tacksam för att jag blev adopterad och fick ett bra liv i Sverige. Jag hade tryckt undan alla andra känslor kring det. För elva år sedan åkte jag och min fru på semester till Chile, jag ville bara se landet där jag föddes, inte utforska mer kring min adoption, säger han.

Resan till Chile blev ändå en omtumlande upplevelse och Clas Lindholm kände för första gången att han smälte in.

– När jag gick omkring i Temuco, staden där jag föddes, kände jag en slags hemkänsla som jag aldrig känt tidigare, trots att jag inte kunde ett ord spanska. Dofter och ljud var så bekanta på något sätt, berättar han.

Grät rakt ut

Tillbaka i Sverige återgick livet till det vanliga och Clas Lindholm tänkte inte så mycket mer på Chile förrän han för två sedan kom in i en slags medelålderskris. Då började han reflektera över vem han var, vem han ville vara och vad som hade format honom.

– Jag var inne på någon antirasistisk sajt och snubblade över nyheten om att man i Chile precis hade påbörjat en utredning av misstänkta illegala adoptioner. Sedan började även svenska medier skriva om det och jag fick kontakt med föreningen Chileadoption. Det var genom dem och den chilenska organisationen Hijos y Madres del Silencio som jag till slut fick reda på att min adoption var illegal, säger Clas Lindholm.

Han lyckades via en annan svensk-chilensk adopterad kvinna, som var på plats nära hans födelsestad Temuco i Chile, till slut hitta sin biologiska mamma i januari i år.

– Första gången jag hörde hennes röst grät jag bara rakt ut, hon sa att hon har tänkt på mig varje dag sedan vi skiljdes åt 1975. Jag pratade också med min biologiska halvsyster och hennes dotter, och fick reda på att jag har en halvbror som dog 2017.

Han hette Henry, precis som min son. Det var ett märkligt och magiskt sammanträffande, säger Clas Lindholm.

Mamman fängslades

Två och en halv månad senare åkte han ner och träffade sin biologiska familj, ett möte som han beskriver som kärleksfullt och omvälvande. Då fick han också höra sin mammas berättelse om vad som hände när han hade fötts:

– Vår familj som tillhör Mapuche-urfolket levde väldigt fattigt ute på landet och min mamma fick inte den hjälp hon egentligen hade rätt till för att kunna ta hand om mig. Till slut träffade hon en kvinna som sa att hon kunde hjälpa henne, men min mamma förstod inte att hon adopterade bort mig och aldrig skulle få se mig igen. Dessutom fick hon sitta i fängelse i tre månader för att hon hade ”övergivit mig”, vilket är helt absurt, säger Clas Lindholm.

Kräver svenskt ansvar

När journalister på den chilenska tv-kanalen Chilevision gjorde en granskning (i samarbete med SVT) av de misstänkta illegala adoptionerna kunde de visa att det var den svenska föreningen Adoptionscentrum som förmedlat samtliga.

– De hade ett nätverk av socialarbetare, domare och en svensk kvinna på plats nere i Chile som sökte upp utsatta mammor vars barn hon kunde adoptera bort. För att kunna föra ut barnen ur landet så fick den svenska kvinnan ”tillfällig vårdnad” om dem och kunde på så sätt komma förbi tullar och migrationskontroll. Kvinnan är i 80-årsåldern idag, hon bor fortfarande i Chile och är en av de misstänkta i adoptionsutredningen tillsammans med domare, socialarbetare och andra myndighetspersoner som ingick i nätverket, säger Clas Lindholm.

Han är besviken på hur Adoptionscentrum har agerat sedan uppgifterna om de illegala adoptionerna kommit fram:

– De säger att de välkomnar utredningen och men glider undan sitt ansvar. Jag vill att de lägger alla korten på bordet. Det säger sig självt att det är något som inte stämmer när en adoption, som i mitt fall, kunde gå igenom på en månad. Jag vill att Adoptionscentrum krävs på ansvar och att deras verksamhet i andra länder också utreds, säger Clas Lindholm som idag har två familjer som han älskar; en svensk och en chilensk.

Bilderna i artikeln är privata och kan inte användas eller publiceras utan tillstånd.

Stöd oss adopterade från Chile och skriv under denna petition

Vi kräver en statlig utredning av våra adoptioner!

En svensk statlig oberoende utredning behövs, där den svenska adoptions-processen undersöks. Det begicks brott i Chile så att över 2200 barn kunde adopteras i tingsrätter runt om i Sverige. Vi föddes i Chile på 1970-90 talet och vi kom till Sverige som spädbarn/småbarn.

Det är genom den chilenska brottsutredningen 1044-2018 i Appellationsdomstolen i Santiago vi vet att vi lämnat landet olagligt:

 • Vi har stulits på sjukhus och andra institutioner
 • Vi har dödförklarats
 • Våra biologiska föräldrar har lämnat bort oss
  efter hot och påtryckningar
 • Våra biologiska föräldrars underskrifter saknas eller har förfalskats 
 • Vi har lämnat Chile med falska papper

Hur är det möjligt att detta utreds som brott mot mänskliga rättigheter i Chile, medan inget görs åt detta i Sverige?
Vi vill ha en oberoende statlig utredning av våra adoptioner:

 • Hur såg adoptions-processen ut i Sverige? Vilka var inblandade?
 • Hur arbetade Adoptionscentrum och tillsynsmyndigheten NIA på den här tiden?

 • Hur kunde vi komma in i Sverige med falska papper?
 • Hur kunde vi adopteras i svenska tingsrätter, utan medgivande från de biologiska föräldrarna?

Låt tystnaden vara över en gång för alla! No más silencio!

Expressen Debatt | Publicerad 11 juni 2019

Vi tar de stulna barnens situation på största allvar

Jag och den svenska regeringen tar det som rapporterats om adoptionerna från Chile på allra största allvar. Det som hittills framkommit är förfärande. Som utomstående är det svårt att ens föreställa sig hur det känns för dem som har drabbats. 

Från svenskt håll ska vi göra det vi kan för att bidra till klarhet kring omständigheterna, skriver socialminister Lena Hallengren.

REPLIK. För närvarande pågår en stor brottsutredning i Chile kring de inter-nationella adoptionerna under 1970–90-talen. Det är viktigt att brottsutredningen får goda förutsättningar att genomföra sitt arbete och Sverige bistår utredningen. Myndigheten för familjerätt och föräldra-skapsstöd, MFoF, besökte under förra året Chile och träffade den domare som leder utredningen. Den information som er-hållits från utredningen återfinns på myndighetens hemsida.

Så mycket information som möjligt

MFoF har informerat utredningen om hur det svenska systemet fungerar, exempel-vis gällande förfrågan om att ta del av handlingar här i Sverige. MFoF vidare-befordrar även handlingar till Chile för den som önskar och som kan vara berörd av utredningen. MFoF jobbar för att adopterade i Sverige och anhöriga i Chile ska få så mycket information som man vill ha om sitt biologiska ursprung.

Haagkonventionen ska skydda

Sedan tidpunkten för de adoptioner som för nuvarande utreds skedde så har andra regler och internationella kon-ventioner trätt i kraft som syftar till att säkra att adoptioner sker på ett tryggt och lagligt sätt. Sverige har ratificerat Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Grundläggande i konven-tionen är att staterna har ansvar för att barnets bästa beaktas i varje del av adoptionsprocessen. Konventionen ska genom vissa garantier mellan de an-slutna staterna bland annat förhindra bortförande eller handel med barn i samband med internationella adoption-er. MFoF är svensk centralmyndighet i konventionens mening, och ansvarar bland annat för auktorisation och tillsyn av de adoptionsförmedlande organisationerna.

Regering har inget att dölja

Regeringen ser behovet av det livslånga perspektiv som Maria Diemar nämner (Expressen 30/5).

Rättssäkerhet ska förstås gälla för alla i ett demokratiskt samhälle. Regeringen kommer att fortsätta följa brott-sutredningens utveckling. Utifrån resultatet bedömer vi hur vi tar frågorna vidare i Sverige. Regeringen har ingenting att dölja.

Av Lena Hallengren (S)
Socialminister

För att läsa repliken i sin helhet. Klicka här.

Expressen Debatt | Publicerad 30 maj 2019

Jag stals från min mamma vid födseln

Visste du att vi svenska Chile-barn, som lämnat födelselandet och adopterats i Sverige, fortfarande existerar i den chilenska folkbokföringen?

Vi var helt utelämnade till andras affärsverksamhet och godtrogenhet. Varför görs det inte någon svensk utredning av våra adoptioner? skriver Maria Diemar.

DEBATT. Socialminister Lena Hallengren, adoption är ett livslångt perspektiv för oss adopterade – men är det en avslutad affär för adoptionsbyrån och den svenska staten?

Jag stals från min mamma vid födseln och min adoptivbror dödförklarades för att vi skulle kunna lämna Chile och skickas till Sverige. Vi adopterades sedan i Stockholms tingsrätt. Våra fall är bara två svenska fall av drygt 600, som hittills ingår i den chilenska brottsutredningen 1044–2018 i Appellationsdomstolen i Santiago. Tiotusentals fall måste granskas, där barn har skickats olagligt till utlandet för att adopteras. Lena Hallengren, varför görs det inte någon svensk utredning av våra svenska adoptioner?

Chile är ett av många sändarländer som försett Sverige med barn, cirka 2 200 barn mellan 1970- och 90-talet. När uppgifter om oegentligheter och olaglig verksamhet kommer fram i ett land som man har arbetat i och tagit emot barn ifrån som sedan adopterats i Sverige, vilken instans här har då ansvar för att informera de berörda familjerna? Döljer den svenska staten information för oss?

Hittills ingår 615 svenska fall där barn kommit till Sverige genom Adoptionscentrum. Har adoptionsbyrån något ansvar för att informera sina kunder om att en brottsutredning pågår? Vilket ansvar ligger på MFoF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, som arbetar med internationella adoptioner? På MFoF websida kom ”Ny information från brottsutredning i Chile om internationella adoptioner” ut den 25 januari. Lena, det är över fyra månader sedan! Kan det vara så att man från statens håll inte vill göra ”all” och ”ny” information officiell?

Jag ställer denna fråga, eftersom det förutom brottsutredningen pågår en politisk utredning i Chiles Andra kammare, där man granskar hur den chilenska staten var inblandad när tiotusentals barn kunde lämna landet olagligt för att adopteras i utlandet. Men ingenstans har vi svenska Chile-adopterade fått information om detta. Lena, hur kan man från svenskt håll underlåta att informera om en sådan utredning?

Det är ett utskott, som genomför den politiska utredningen, och de har hållit offentliga sammanträden varje måndag sedan början av mars i år som finns att se online. Den 15 april bjöds vi i föreningen chileadoption.se in att vittna vid deras sammanträde via Skype. Utskottets ordförande Boris Barrera har uttalat sig om att de olagliga adoptionerna är brott mot mänskliga rättigheter och att en sanningskommission behöver tillsättas.

Lena, i radioprogrammet ”Studio Ett i P1 den 9 maj sa du ”…att det inte går att sticka under stol med att det fanns en högst sannorlikt en naivitet från svensk sida men det fanns ingen illvilja och vi har också förändrat svensk lagstiftning under den tid som gått.” Menar du att det som hände oss inte behöver utredas i Sverige, för att man agerade naivt på den tiden när vi kom till Sverige?

Lena, visste du att vi svenska Chile-barn, som lämnat födelselandet och adopterats i Sverige fortfarande existerar i den chilenska folkbokföringen? Vi har alltså en chilensk identitet som om vi aldrig lämnat Chile eller blivit adopterade i utlandet. Som barn var vi rättslösa i Chile likaså när vi kom till Sverige där vi adopterades. Det var ingen som såg över vilka omständigheter vi kom ifrån och vi var helt utelämnade till andras affärsverksamhet och andras godtrogenhet. Lena, existerar rättssäkerhet för oss i Sverige i dag?

Eller är adoption, ett livslångt perspektiv för oss adopterade – men en avslutad affär för adoptionsbyrån och den svenska staten?

Av Maria Diemar
Sekreterare chileadoption.se 

Vill du läsa debattartikeln i sin helhet. Klicka här.

Stöd oss i vårt arbete.

Bli medlem genom att fylla i formuläret. 

Kryssa i alternativ nedan

Godkännande

7 + 13 =

De stulna barnen manifesterar mot illegala adoptioner och kräver en svensk utredning

Var: Raoul Wallenbergs torg, Stockholm
När: Lördag 25/5 kl 12:30-15:30

Bakgrund och syfte:

Vi är ca 60 000 transnationellt adopterade i Sverige idag. Processerna kring adoptioner har länge behäftats med många oklarheter och frågetecken. Men fram tills nu har det saknats bevis och underlag för misstänkta oegentligheter. Från Chile har det nu kommit fram att det hittills rör sig om en tredjedel av de ca 2200 ”adoptionerna” till Sverige där oegentligheter i varierad grad har framkommit, däribland barnarov. I Chile startades i februari 2018 en utredning ledd av domare Mario Carroza. Utredningen går under beteckningen 1044-2018  och man utreder systematiska barnarov som klassas som brott mot mänskliga rättigheter. Det kan handla om så många som 20 000 barn som stulits på olika sätt. Svenska organisationer har varit delaktiga i detta då de haft anställda svenska medborgare som bott i Chile och arbetat. De anställda bedrev en uppsökande verksamhet och fick även provision på antalet barn de fann.

Det är genom den chilenska brottsutredningen vi nu fått veta att så många av oss lämnat landet olagligt:

 • Vi har stulits på sjukhus och andra institutioner.
 • Vi har dödförklarats.
 • Våra biologiska föräldrar har lämnat bort oss efter hot och påtryckningar.
 • Våra biologiska föräldrars underskrifter saknas eller har förfalskats.
 • Våra födelsebevis har förfalskats.
 • Vi har lämnat Chile med falska papper.

Tyvärr finns starka skäl att misstänka att den här problematiken som uppdagats i chileadoptionerna inte är en isolerad företeelse, utan illegala adoptioner har varit ett fenomen som förekommit på flera håll i världen. I vårt krav på en oberoende utredning stöds chiledaoption.se av flera andra organisationer, föreningar och privatpersoner som samlar adopterad från olika länder. Representanter från dessa kommer delge sina berättelser och åsikter under denna manifestation. Tillsammans vill vi denna dag belysa problematiken med transnationella adoptioner och kräva att Sverige tillsätter en oberoende utredning av de adoptioner som genomförts.

Har du frågor eller vill veta mer kontakta Tommy Leite på joselindbom@hotmail.com eller gå in på vår Facebook sida.

Hälsning från artisten och medmänniskan Dogge Douglas Doggelito Leon:

MANIFESTATION EMOT ILLEGALA ADOPTIONER I STOCKHOLM

Lördagen den 25 maj, klockan 12.30-15.30
Raoul Wallenbergs torg, Stockholm

Chileadoption.se anordnar en manifestation emot olagliga adoptioner där alla är välkomna att delta.

Kom och visa ditt stöd!

No más silencio!

#Illegal #adoption #Chile #victims #trafficking #Sweden #Adoptionscentrum #adoptionjoy #Stockholm#Sverige #adopted #chileadoption #humanrights #adopcionesilegales #nomassilencio

De olagliga adoptioner från Chile 

Detta är material som vi i föreningen chileadoption.se har sammanställt till den chilenska politiska utredningen som pågår i Chile sedan drygt en månad tillbaka. 

Vi har blivit tillfrågade om att vittna inför ett utskott som heter Comisión Investigadora de Adopciones Irregulares. Utskottet vill höra våra historier, vi som stulits och blivit skickade till utlandet. Utskottet lyssnar också till barn som stulits och adopterats inom Chile och mammor/familjemedlemmar vars barn stulits. De ser även över statliga instanser som varit inbladade i detta. 

Denna video skildrar bara 10 historier, då detta är något väldigt smärtsamt, jobbigt och samtidigt väldigt nytt för oss. Vad vi sett de senaste 16 månaderna är att ju fler som går igenom sina dokument från Chile/Sverige och som söker och finner sin familj, ju fler olagliga adoptioner blir synliga.

Dessa brott och oegentligheter som har begåtts för att vi som spädbarn/barn skulle kunna lämna landet måste anmälas. Det görs till den chilenska brottsutredningen som leds av domaren Mario Carroza och hans team som arbetar tillsammans med specialpolisen PDI. 

Undrar du om din bakgrund, adoptionsdokument och/eller söker efter din biologiska familj? Vill du att dina adoptionsdokument granskas och läggs till i den chilenska brottsutredningen? Hör av dig till oss: info@chileadoption.se 

Vi arbetar tillsammans med den chilenska organisationen Hijos y Madres del Silencio som på plats i Chile hjälper att söka efter adopterades familjer. Och vi har löpande kontakt med brottsutredningen sedan februari/mars 2018.

Cirka 2200 barn har skickats från Chile till Sverige på 1970/80/90-talet. Och som dessa 10 historier är alltför många fall oetiska och olagliga adoptioner. 

Den svenska adoptionsorganisation Adoptionscentrum hade en svensk anställd kvinna i Chile på den här tiden, först som konsult och sedan med månadslön 1979-1991. Denna adoptionsorganisation betalade också chilenska socialassistenter, en var anställd från 1976 och 13 år framåt medan de andra fick konsultarvode. 

På den här tiden utövade den svenska myndigheten NIA dessutom tillsyn på adoptionsförmedlarna

Viktiga frågor kvarstår:

Hur gick adoptionsprocessen till på den svenska sidan?

Hur kunde vi bli adopterade i Sverige, i svenska tingsrätter efter att ha lämnat Chile på detta vis som berättas i videon?

Hur kunde man i Sverige acceptera dokumentationen eller brist på sådan?

Hur utövade NIA tillsyn?

Hur gick pengarna från Sverige till Chile?

Föreningen chileadoption.se kräver en svensk statlig oberoende utredning av våra adoptioner!

Vår kamp för sanning och upprättelse fortsätter.

No mas silencio!

Tack för att du delar och sprider
denna information!

Tack till er som valt att dela
er historia.

#Illegal #adoption #Chile #victims #trafficking #Sweden #Adoptionscentrum #tuicion #adopted #Swedish #court #chileadoption #humanrights #adopcionesilegales #adopcionesirregulares #nomassilencio

Stulna barn och olagliga adoptioner från Chile

I klippet berättar domaren Mario Carroza om att de adopterade har dubbel identitet, att många inte vet vilka deras föräldrar är, att många lever i utlandet idag och inte vet vilka som är deras familj i Chile.
Domaren Mario Carroza säger att denna ovisshet man har utsatt ett barn för, barn som är vuxna idag, är något som han ser extremt allvarligt på.

Vi är väldigt många svenska Chile-adopterade som det senaste året har fått reda på att våra adoptioner är olagliga, att informationen i de dokument vi haft med oss är falsk och förvrängd. Idag vet vi att:

 • vi har stulits på sjukhus och andra institutioner
 • vi har dödförklarats
 • våra biologiska föräldrar har lämnat bort oss efter hot och påtryckningar
 • våra biologiska föräldrars underskrifter saknas eller har förfalskats
 • våra födelsebevis är falska
 • vi har lämnat Chile med falska papper och kunde sedan adopteras i Sverige,
  i svenska tingsrätter.

Cirka 2200 barn har hamnat i Sverige, varav 2021 av oss kom till Sverige genom den svenska adoptionsorganisationen Adoptionscentrum.

Den chilenska brottsutredning 1044-2018 i Appellationsdomstolen fruktar att det totalt kan handla om mer än 20.000 fall där barn har stulits på olika sätt. Det har varit möjligt då statligt anställda i Chile har varit del av ett nätverk som sysslade med handel med spädbarn/barn, tex domare, läkare, socialassistenter och personal på folkbokföringen etc.

Klipp från reportaget ”Adopciones irregulares: El robo de niños en Chile, Ahora Noticias, MEGA”

No más silencio! ”Barn blev stulna”

Publicerat torsdag 28 mars kl 11.15, P4 Örebro

Miss 4tune, Maria Johansson. Foto: Lisa Johansson/Sveriges Radio.

Artisten Miss 4tune från Örebro, eller Maria Johansson som hon egentligen heter, är på gång att släppa nytt material. Nya låten handlar om illegala adoptioner från Chile.

Den nya låten belyser olagliga adoptioner i Chile under diktaturen mellan 1973 och 2004. Maria är själv adopterad från Chile, och vet inte själv omständigheterna bakom sin egen adoption.

– Barnen dödförklarades och mammorna hotades, berättar Maria Johansson.

Utredningen vad gäller olovliga adoptioner i Chile pågår för närvarande i landet och förväntas pågå i ett par år till. Omfattningen av oegentligheterna är inte fastställda än.

STÖD OSS ADOPTERADE FRÅN CHILE

Vi kräver en statlig utredning av våra adoptioner nu!

No más silencio!

Artisten och medmänniskan Dogge Douglas Doggelito Leon stödjer oss adopterade från Chile i våra krav på en statlig utredning av våra adoptioner.

Vi behöver också ditt stöd, hjälp oss att sprida medvetenhet om vad som hände i Chile och i Sverige.

Det har begåtts brott i Chile för att vi skulle kunna adopteras i Sverige. En svensk statlig utredning behövs, där den svenska adoptions-processen av oss barn från Chile undersöks.

Brottsutredning 1044-2018 i Chile

Vi föddes i Chile på 1970-90 talet och vi kom till Sverige som spädbarn/småbarn. Det har begåtts brott i Chile för att vi skulle kunna adopteras i Sverige. Det är genom den chilenska brottsutredning vi vet att vi lämnat landet olagligt:

– Vi har stulits på sjukhus och andra institutioner
– Vi har dödförklarats
– Våra biologiska föräldrar har lämnat bort oss efter hot och påtryckningar
– Våra biologiska föräldrars underskrifter saknas eller har förfalskats 
– Våra födelsebevis är falska
– Vi har lämnat Chile med falska papper

Hur är det möjligt att detta utreds som brott mot mänskliga rättigheter i Chile, medan det är tyst i Sverige?

Vi vill ha en oberoende statlig utredning av våra adoptioner

Hur såg adoptions-processen ut i Sverige? Vilka var inblandade?

Hur arbetade Adoptionscentrum och tillsynsmyndigheten NIA på den här tiden?

Hur kunde vi komma in i Sverige med falska papper?

Hur kunde vi adopteras i svenska tingsrätter, utan medgivande från de biologiska föräldrarna?

Låt tystnaden vara över en gång för alla!

No más silencio!

Mer om stulna barn och olagliga adoptioner från Chile

I Chile pågår en brottsutredning, 1044-2018 i Appellationsdomstolen.

Domaren Mario Carroza utreder dessa brott som brott mot mänskliga rättigheter. Brottsutredarna tror att det kan handla om mer än 20.000 fall där barn har stulits på olika sätt i Chile under åren 1973-2004, för att skickas till utlandet.

I Andra kammaren i Chile pågår en politisk utredning kring de olagliga adoptionerna, ”Comisión investigadora de adopciones irregulares”. Det är ett partiöverskridande utskott där 12 politiker undersöker vad den chilenska staten har begått för fel angående de olagliga adoptionerna och hur vi barn kunde skickas till utlandet för att adopteras där.

Totalt har mer än 2.200 barn lämnat Chile och kommit till Sverige för att adopteras i svenska tingsrätter. 

I januari 2019 har Maria Diemar och Daniel Olsson från chileadoption.se varit och samtalat med brottsutredarna Maria Cecilia Erazo och Fernando Hernandez i Santiago. 

Maria och Daniel har pratat om de olagliga adoptionerna i stort, de svenska olagliga adoptionerna till Sverige genom Adoptionscentrum samt just deras fall som ingår i brottsutredningen. 

Daniel har lämnat sitt vittnesmål och Maria har kompletterat sitt. En hel del nytt har kommit fram efter deras vistelse i Temuco. 

Den chilenska ministern, specialdomaren Mario Carroza och hans arbetsgrupp av advokater och specialpolis PDI, har tillsatts för att utreda olagliga adoptioner. De olagliga adoptionerna klassas, i Chile, som ett brott mot mänskliga rättigheter.

Det handlar om ca 10.000 adoptioner som måste utredas för dessa brott.

Thousands of Chilean children were ‘stolen from their mothers and trafficked to the US, UK and other Western nations for adoption’ during the Pinochet dictatorship, investigators say

 • EXCLUSIVE: Chilean babies were ‘stolen’ and trafficked to U.S., UK and Sweden
 • ‘A majority’ of all foreign adoptions in Chile during Pinochet feared illegal 
 • Chilean government say at least 3,205 children believed to have been kidnapped
 • Some 20,000 Chilean children adopted by foreign couples during junta
 • Were you adopted from Chile during the Pinochet years? Get in touch with sara.malm@mailonline.co.uk 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6504503/Thousands-Chilean-children-stolen-mothers-adopted-UK-Sweden.html

 

”The stolen children: ‘Hundreds’ of babies were taken from their mothers to be adopted in Sweden …”

The stolen children: ‘Hundreds’ of babies were taken from their mothers to be adopted in Sweden… through an agency later run by the man readying himself to become Prime Minister.

 • EXCLUSIVE: Chilean babies were ‘stolen’ and trafficked to U.S., UK and Sweden
 • ‘A majority’ of all foreign adoptions in Chile during Pinochet feared illegal
 • Adoptions of 630 Swedish citizens are being investigated by the Chilean state
 • Maria Diemar and her adoptive brother taken from their mothers in hospital
 • Tommy Leite’s mother left him in temporary day care when he was 18 months old
 • When she came back to pick him up, she was told her boy was in ‘Switzerland’
 • Bonnie Berggren says her mother was pressured into adoption against her will
 • Were you adopted from Chile during the Pinochet years? Get in touch with sara.malm@mailonline.co.uk

By SARA MALM FOR MAILONLINE

 23:02 AEDT, 2 January 2019 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6499443/The-stolen-children-Hundreds-babies-taken-mothers-adopted-Sweden.

INFÖR HELGENS EVENT

”Adopciones illegales y Tráfico de Niño en Chile”

På fredagen den 14 december kommer ledamot Boris Barrera vara på invigningen av eventet ”Adopciones illegales y Tráfico de Niño en Chile”, som organisationen Hijos y Madres del Silencio anordnar.

Boris Barrera och Jaime Naranjo är de ledamöter i Andra Kammaren som har tagit initiativ till att bilda en politisk utredningsgrupp för att utreda de olagliga adoptionerna.

De talar om att den chilenska staten måste agera samt stödja offren i detta.

Minst 10000 barn har försvunnit från Chile och har skickats till utlandet för att adopteras i länder så som Sverige, Italien, Holland, USA, Peru med mera.

Videon kommer från ledamot Boris Barreras Facebook sida.

PM OM ADOPTION FRÅN CHILE | Adoptionscentrum 1978

LÄS NOGA igenom denna PM och ring mig sedan om det är något som är oklart eller något Nu undrar över. Ring hellre en gång för mycket än en gång för litet då det är YTTERSTA vikt att Era handlingar sänds i KORREKT skick.

De chilenska myndigheterna kräver ej de sökandes närvaro vid adoptionsproceduren i Chile utan ärendet handläggs genom av Er befullmäktigat ombud. Barnets resa till Sverige arrangeras med hjälp av flygvärdinneeskorter. Dessa är vanligtvis svenska flygvärdinnor som reser till Chile för att hämta adoptivbarn.

Adoptionscentrums representant och tillika Ert ombud i Chile heter Anna Maria Elmgren, kallad Aja. Hon är svenska, gift med en chilenare och bosatt i Chile sedan många år. Hon utför ett stort arbete, ibland under besvärliga förhållanden, för att förena barn och föräldrar. Hennes arbetstid begränsas av att dygnet endast har 24 timmar – för hennes omsorg om barnen finns ingen gräns. Det vi kan göra för henne och andra berörda är att visa hänsyn och omtanke tillbaka – såväl under som efter adoptionen.

Aja har arbetat med adoptioner i Chile under flera år och har etablerat ett gott förhållande till olika barnavårdande instanser. Hon kontaktas när det finns ett barn för adoption och behöver därför ha ansökningshandlingar väntande i Chile. AC sänder henne därför adoptionsdokument innan det finns ett barn. När en sökande godkänts av vederbörande ungdomsdomare för att få ta emot ett visst barn underrättas familjen via AC.

Från det att Aja får barnen i sin vård placeras de hos chilenska fostermammor som tar mycket väl hand om dem. De läkarundersöks regelbundet och har varit i mycket fin fysisk kondition då de kommit till Sverige.

INFÖR HELGENS EVENT

”Adopciones illegales y Tráfico de Niño en Chile”

På fredagen den 14 december kommer ledamot Boris Barrera vara på invigningen av eventet ”Adopciones illegales y Tráfico de Niño en Chile”, som organisationen Hijos y Madres del Silencio anordnar.

Boris Barrera och Jaime Naranjo är de ledamöter i Andra Kammaren som har tagit initiativ till att bilda en politisk utredningsgrupp för att utreda de olagliga adoptionerna.

De talar om att den chilenska staten måste agera samt stödja offren i detta.

Minst 10000 barn har försvunnit från Chile och har skickats till utlandet för att adopteras i länder så som Sverige, Italien, Holland, USA, Peru med mera.

Videon kommer från ledamot Boris Barreras Facebook sida.

Chileadoption.se i möte med Chiles justitieminister

15 oktober, 2018

”Detta får mig att känna en stor skam för mitt land”

Chiles justitieminister Hernán Larraín kommenterar olagliga adoptioner i Chile på ett möte i Andra kammaren.

Under detta möte i departementet hade siffran 10.000 stulna barn kommit upp och justitieministern var lite skakad när han skulle kommentera ärendet.

Justitieministern Hernán Larraín uttryckte sin bestörtning vad som föregått i landet. Han förklarade att han skämdes på sitt lands vägnar. Hernán Larraín lovade att kontakta Ana Maria Olivares och gruppen Hijos y Madres del Silencio för ytterligare samtal. Han vill träffa brottsutredaren Mario Carroza se över vad man kan göra för hjälpa i arbetet.

Det var onsdagen den 26 september som Maria Diemar, vår representant från Chileadoption.se tillsammans med Ana Maria Olivares från Hijos y Madres del Silencio var och talade på ett möte i Andra Kammaren i Familje-departementet: Sesión de ”Comision de familia”.

Detta möte hölls med 13 ledamöter och justitieministern Hernan Larraín som specialinbjuden.

Maria Diemar från Chileadoption.se var där för att ge ett ansikte åt/för att representera de som blivit olagligt adopterade, tillsammans med Ana Maria Olivares från Hijos y Madres del Silencio som talade för de mammor som blivit bestulna på sina barn på olika sätt.

Under mötet var det ledamoten Karol Cariola som drev denna fråga om olagliga adoptioner och inleder denna diskussion med bakgrundsfakta och frågeställningar. Departementet Comision de Familia beslutade att diskutera frågan vidare.

641 SVENSKA CHILE-ADOPTIONER I BROTTSUTREDNINGEN

19 OKTOBER 2018

Den chilenska ministern, specialdomaren Mario Carroza och hans arbetsgrupp av advokater och specialpolisen PDI, har tillsatts av den chilenska staten för att utreda olagliga adoptioner. De olagliga adoptionerna är brott som klassas som mot mänskliga rättigheter i Chile.

Brottsutredaren Maria Cecilia Erazo berättade för oss i Chileadoption.se att det per den 25 september handlade om totalt 641 svenska Chile-adoptioner som ingår i brottsutredningen, samtliga genom Adoptionscentrum. Brottsutredarna tror att siffran kommer att stiga. 

 

24 september 2018

Chileadoption.se träffar Boris Barrera, ledamot i Comisión de Desarrollo Social

Chile har en senat med valda senatorer och en Andra kammare med ledamöter. Den 24 september var jag Maria Diemar för Chileadoption.se tillsammans med Ana María Olivares på Hijos y Madres del Silencio inbjudna till möte med ledamot Boris Barrera och hans medarbetare.

Under mötet fick jag berätta om adoptioner från Chile till Sverige, och specifikt om min och min brors bakgrund – hur vi stulits i Chile och skickats till utlandet. Vi pratade om hur staten varit en del i detta och hur vi ska kunna gå vidare och engagera fler politiker i detta, oavsett parti.

Boris Barrera ville hjälpa oss att få ett möte med hans partikollega och kongressledamot Karol Cariola. Båda två brinner för att stödja oss och uppmärksamma detta mer i Chile politiskt.

Ett bra och givande möte.

Chileadoption.se i nytt samarbete

Söndagen 23 september 2018 publicerade Svenska dagbladet en debattartikel skriven av Chileadoption.se i samarbete med AEF, Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AFO, Organisationen för vuxna Adopterade och Fosterbarn och AKF, Adopterade Koreaners Förening.

De illegala adoptionerna från Chile har den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet, men det finns många frågor som förenar oss internationellt adopterade i Sverige och vi hoppas kunna fortsätta med samarbeten av detta slag, och förhoppningsvis se fler föreningar växa fram med representanter från andra länder.

Vår debattartikel”Vi har rätt att få veta mer om adoptionerna” hittar ni här:

© 2019 chileadoption.se
All right reserved.

KONTAKT

Maila till info@chileadoption.se
eller besök oss på Facebook.