Välkommen till chileadoption.se

I januari 2019 har Maria Diemar och Daniel Olsson från chileadoption.se varit och samtalat med brottsutredarna Maria Cecilia Erazo och Fernando Hernandez i Santiago. 

Maria och Daniel har pratat om de olagliga adoptionerna i stort, de svenska olagliga adoptionerna till Sverige genom Adoptionscentrum samt just deras fall som ingår i brottsutredningen. 

Daniel har lämnat sitt vittnesmål och Maria har kompletterat sitt. En hel del nytt har kommit fram efter deras vistelse i Temuco. 

Den chilenska ministern, specialdomaren Mario Carroza och hans arbetsgrupp av advokater och specialpolis PDI, har tillsatts för att utreda olagliga adoptioner. De olagliga adoptionerna klassas, i Chile, som ett brott mot mänskliga rättigheter.

Det handlar om ca 10.000 adoptioner som måste utredas för dessa brott.

Thousands of Chilean children were ‘stolen from their mothers and trafficked to the US, UK and other Western nations for adoption’ during the Pinochet dictatorship, investigators say

 • EXCLUSIVE: Chilean babies were ‘stolen’ and trafficked to U.S., UK and Sweden
 • ‘A majority’ of all foreign adoptions in Chile during Pinochet feared illegal 
 • Chilean government say at least 3,205 children believed to have been kidnapped
 • Some 20,000 Chilean children adopted by foreign couples during junta
 • Were you adopted from Chile during the Pinochet years? Get in touch with sara.malm@mailonline.co.uk 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6504503/Thousands-Chilean-children-stolen-mothers-adopted-UK-Sweden.html

 

”The stolen children: ‘Hundreds’ of babies were taken from their mothers to be adopted in Sweden …”

The stolen children: ‘Hundreds’ of babies were taken from their mothers to be adopted in Sweden… through an agency later run by the man readying himself to become Prime Minister.

 • EXCLUSIVE: Chilean babies were ‘stolen’ and trafficked to U.S., UK and Sweden
 • ‘A majority’ of all foreign adoptions in Chile during Pinochet feared illegal
 • Adoptions of 630 Swedish citizens are being investigated by the Chilean state
 • Maria Diemar and her adoptive brother taken from their mothers in hospital
 • Tommy Leite’s mother left him in temporary day care when he was 18 months old
 • When she came back to pick him up, she was told her boy was in ‘Switzerland’
 • Bonnie Berggren says her mother was pressured into adoption against her will
 • Were you adopted from Chile during the Pinochet years? Get in touch with sara.malm@mailonline.co.uk

By SARA MALM FOR MAILONLINE

 23:02 AEDT, 2 January 2019 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6499443/The-stolen-children-Hundreds-babies-taken-mothers-adopted-Sweden.

INFÖR HELGENS EVENT

”Adopciones illegales y Tráfico de Niño en Chile”

På fredagen den 14 december kommer ledamot Boris Barrera vara på invigningen av eventet ”Adopciones illegales y Tráfico de Niño en Chile”, som organisationen Hijos y Madres del Silencio anordnar.

Boris Barrera och Jaime Naranjo är de ledamöter i Andra Kammaren som har tagit initiativ till att bilda en politisk utredningsgrupp för att utreda de olagliga adoptionerna.

De talar om att den chilenska staten måste agera samt stödja offren i detta.

Minst 10000 barn har försvunnit från Chile och har skickats till utlandet för att adopteras i länder så som Sverige, Italien, Holland, USA, Peru med mera.

Videon kommer från ledamot Boris Barreras Facebook sida.

PM OM ADOPTION FRÅN CHILE | Adoptionscentrum 1978

LÄS NOGA igenom denna PM och ring mig sedan om det är något som är oklart eller något Nu undrar över. Ring hellre en gång för mycket än en gång för litet då det är YTTERSTA vikt att Era handlingar sänds i KORREKT skick.

De chilenska myndigheterna kräver ej de sökandes närvaro vid adoptionsproceduren i Chile utan ärendet handläggs genom av Er befullmäktigat ombud. Barnets resa till Sverige arrangeras med hjälp av flygvärdinneeskorter. Dessa är vanligtvis svenska flygvärdinnor som reser till Chile för att hämta adoptivbarn.

Adoptionscentrums representant och tillika Ert ombud i Chile heter Anna Maria Elmgren, kallad Aja. Hon är svenska, gift med en chilenare och bosatt i Chile sedan många år. Hon utför ett stort arbete, ibland under besvärliga förhållanden, för att förena barn och föräldrar. Hennes arbetstid begränsas av att dygnet endast har 24 timmar – för hennes omsorg om barnen finns ingen gräns. Det vi kan göra för henne och andra berörda är att visa hänsyn och omtanke tillbaka – såväl under som efter adoptionen.

Aja har arbetat med adoptioner i Chile under flera år och har etablerat ett gott förhållande till olika barnavårdande instanser. Hon kontaktas när det finns ett barn för adoption och behöver därför ha ansökningshandlingar väntande i Chile. AC sänder henne därför adoptionsdokument innan det finns ett barn. När en sökande godkänts av vederbörande ungdomsdomare för att få ta emot ett visst barn underrättas familjen via AC.

Från det att Aja får barnen i sin vård placeras de hos chilenska fostermammor som tar mycket väl hand om dem. De läkarundersöks regelbundet och har varit i mycket fin fysisk kondition då de kommit till Sverige.

INFÖR HELGENS EVENT

”Adopciones illegales y Tráfico de Niño en Chile”

På fredagen den 14 december kommer ledamot Boris Barrera vara på invigningen av eventet ”Adopciones illegales y Tráfico de Niño en Chile”, som organisationen Hijos y Madres del Silencio anordnar.

Boris Barrera och Jaime Naranjo är de ledamöter i Andra Kammaren som har tagit initiativ till att bilda en politisk utredningsgrupp för att utreda de olagliga adoptionerna.

De talar om att den chilenska staten måste agera samt stödja offren i detta.

Minst 10000 barn har försvunnit från Chile och har skickats till utlandet för att adopteras i länder så som Sverige, Italien, Holland, USA, Peru med mera.

Videon kommer från ledamot Boris Barreras Facebook sida.

Chileadoption.se i möte med Chiles justitieminister

15 oktober, 2018

”Detta får mig att känna en stor skam för mitt land”

Chiles justitieminister Hernán Larraín kommenterar olagliga adoptioner i Chile på ett möte i Andra kammaren.

Under detta möte i departementet hade siffran 10.000 stulna barn kommit upp och justitieministern var lite skakad när han skulle kommentera ärendet.

Justitieministern Hernán Larraín uttryckte sin bestörtning vad som föregått i landet. Han förklarade att han skämdes på sitt lands vägnar. Hernán Larraín lovade att kontakta Ana Maria Olivares och gruppen Hijos y Madres del Silencio för ytterligare samtal. Han vill träffa brottsutredaren Mario Carroza se över vad man kan göra för hjälpa i arbetet.

Det var onsdagen den 26 september som Maria Diemar, vår representant från Chileadoption.se tillsammans med Ana Maria Olivares från Hijos y Madres del Silencio var och talade på ett möte i Andra Kammaren i Familje-departementet: Sesión de ”Comision de familia”.

Detta möte hölls med 13 ledamöter och justitieministern Hernan Larraín som specialinbjuden.

Maria Diemar från Chileadoption.se var där för att ge ett ansikte åt/för att representera de som blivit olagligt adopterade, tillsammans med Ana Maria Olivares från Hijos y Madres del Silencio som talade för de mammor som blivit bestulna på sina barn på olika sätt.

Under mötet var det ledamoten Karol Cariola som drev denna fråga om olagliga adoptioner och inleder denna diskussion med bakgrundsfakta och frågeställningar. Departementet Comision de Familia beslutade att diskutera frågan vidare.

641 SVENSKA CHILE-ADOPTIONER I BROTTSUTREDNINGEN

19 OKTOBER 2018

Den chilenska ministern, specialdomaren Mario Carroza och hans arbetsgrupp av advokater och specialpolisen PDI, har tillsatts av den chilenska staten för att utreda olagliga adoptioner. De olagliga adoptionerna är brott som klassas som mot mänskliga rättigheter i Chile.

Brottsutredaren Maria Cecilia Erazo berättade för oss i Chileadoption.se att det per den 25 september handlade om totalt 641 svenska Chile-adoptioner som ingår i brottsutredningen, samtliga genom Adoptionscentrum. Brottsutredarna tror att siffran kommer att stiga. 

 

24 september 2018

Chileadoption.se träffar Boris Barrera, ledamot i Comisión de Desarrollo Social

Chile har en senat med valda senatorer och en Andra kammare med ledamöter. Den 24 september var jag Maria Diemar för Chileadoption.se tillsammans med Ana María Olivares på Hijos y Madres del Silencio inbjudna till möte med ledamot Boris Barrera och hans medarbetare.

Under mötet fick jag berätta om adoptioner från Chile till Sverige, och specifikt om min och min brors bakgrund – hur vi stulits i Chile och skickats till utlandet. Vi pratade om hur staten varit en del i detta och hur vi ska kunna gå vidare och engagera fler politiker i detta, oavsett parti.

Boris Barrera ville hjälpa oss att få ett möte med hans partikollega och kongressledamot Karol Cariola. Båda två brinner för att stödja oss och uppmärksamma detta mer i Chile politiskt.

Ett bra och givande möte.

Chileadoption.se i nytt samarbete

Söndagen 23 september 2018 publicerade Svenska dagbladet en debattartikel skriven av Chileadoption.se i samarbete med AEF, Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AFO, Organisationen för vuxna Adopterade och Fosterbarn och AKF, Adopterade Koreaners Förening.

De illegala adoptionerna från Chile har den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet, men det finns många frågor som förenar oss internationellt adopterade i Sverige och vi hoppas kunna fortsätta med samarbeten av detta slag, och förhoppningsvis se fler föreningar växa fram med representanter från andra länder.

Vår debattartikel”Vi har rätt att få veta mer om adoptionerna” hittar ni här:

© 2019 chileadoption.se
All right reserved.

KONTAKT

Maila till info@chileadoption.se
eller besök oss på Facebook.