Jag födes på sjukhus i Viña del Mar 1982 och kom till Sverige när jag var några månader. Enligt de uppgifter som jag har, så har min biologiska moder lämnat mig på sjukhuset utan namn eller liknande. De kunde heller inte identifiera henne vid födsel och jag vet därav inget mer om min bakgrund.

Min uppväxt har varit bra och jag har tagit mig igenom skolor och universitet utan problem. Dock så har det alltid varit något som saknats inom mig. För många år sedan så valde jag att börja gå i terapi på grund av min bakgrund. Jag har därigenom blivit klokare på vad det är jag saknar.

Trots en bra uppväxt, så har jag aldrig känt att jag passar in. Detta har genom åren påverkat mig väldigt mycket och jag har bland annat varit väldigt deprimerad samt tagit medicin för det. Dock så har terapin hjälpt mig väldigt mycket och jag har därigenom hittat mig själv. Att läsa och höra om det som hänt adopterade barn från Chile har gjort mig väldigt ledsen samt fundersam. Alt som jag har gått igenom samt processad har nu återigen dragits upp och jag känner att jag vill ha min adoption utred. Jag själv varit i Chile ett antal gånger för att leta efter spår och ledtrådar utan resultat.

Daniel Ohlsson