Vi behöver din hjälp med att skapa en ”vittnesbank” med berättelser/vittnesmål från Adopterade från Chile. Detta för att allmänheten, MFoF* och Adoptionscentrum mfl ska förstå varför detta är viktigt för oss att få rätt till sanningen om vår bakgrund.

Vi fortsätter att samla in era berättelser och tankar om livet som adopterad från chile.
Vill du delta, mer info och bakgrund i länken:
http://bit.ly/Chileadoption