”Detta får mig att känna en stor skam för mitt land”

Chiles justitieminister Hernán Larraín kommenterar olagliga adoptioner i Chile på ett möte i Andra kammaren.