Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR inom föreningen Chileadoption.se

Chileadoption.se utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning GDPR. Personuppgiftsansvar: Chileadoption.se styrelse är ansvarig för behandlingen av alla berörda personuppgifter.

Har du frågor om detta kan du kontakta styrelsen via info@chileadoption.se genom att skicka  ett mail till den adressen.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Chileadoption.se samlar in personuppgifter direkt från dig. När du är medlem i Chileadoption.se använder vi dina personuppgifter för att kunna hantera olika interna gruppindelningar och för att kunna skicka ut kallelser och/eller information som berör ditt medlemskap. Sådana utskick sker vanligtvis till den e-postadress som har lämnats i samband med din medlemsregistrering eller som du personligen har överlämnat till oss, det kan även förekomma att utskick sker via brev eller SMS. Vissa delar av dina personuppgifter kan, efter samtycke, även användas för olika publiceringar på vår webbplats, och i andra av våra sociala medier. Vi lagrar de personuppgifter som vi hanterar på vår webbplats, facebook, Instagram och på olika filer.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är medlem hos oss i Chileadoption.se, alternativt så länge som vi behöver för att uppfylla lagliga skyldigheter med dina personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår interna föreningsverksamhet som ideell förening eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som är tillåten sker utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via mail till info@chileadoption.se. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du ansöka om detta genom att skriva ett mail till info@chileadoption.se.

/Styrelsen för Chileadoption.se
180606