NAMNINSAMLING

http://upprop.nu/LTYT

Genom en underskrift här står du bakom oss Chile-adopterade i vårt arbete för upprättelse och vår rätt till sanningen om vår bakgrund.

Den senaste tidens nyhetsrapportering om olagliga adoptioner från Chile har i grunden skakat om oss som adopterats från Chile under 1970/80/90-talen. Idag är vi ca 100 adopterade från Chile som tillsammans arbetar för att vi ska få veta sanningen om vår bakgrund. I förlängningen hoppas vi kunna hjälpa adopterade från andra länder i liknande situation.

Detta arbetar vi för:

  1. Stöd till adopterade. Många mår riktigt dåligt efter dessa reportage om olagliga adoptioner och behöver stöd och hjälp. Vad borde myndigheten MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd) sörja för i detta?
  2. Möjlighet att få hjälp att kontrollera våra adoptioner i efterhand. Det är först när man funnit den biologiska familjen i Chile man kan verifiera de uppgifter som vi fått med från därifrån. Hur ska myndigheten MFoF göra för att stödja oss i detta arbete som måste ske i Sverige och Chile?
  3. Skapa och bygga ut en samordningscentral för oss Adopterade från Chile, utarbetad av oss adopterade: www.chileadoption.se En plattform och ett kontaktnät för oss adopterade och våra familjer. Här ska vi samla in vittnesmål, dela med oss av information och kontakter.
  4. Föra en juridisk process i Europa Domstolen. Sverige har inte haft kontroll på adoptionerna från Chile, Chile-adoptionerna måste utredas och granskas i efterhand.
  5. Få Adoptionscentrum, att ta ansvar för hur de arbetat i/med Chile och adoptioner under 1970/80/90-talen. De har förmedlat barn till Sverige utan att ordentligt granskat processen i Chile.

Genom en underskrift står du bakom oss i vårt arbete för upprättelse och vår rätt till sanningen om vår bakgrund!

Tillsammans är vi starka!