5 februari, 2018

Söka rötter

Det är oundvikligt att man förr eller senare börjar fundera kring sitt ursprung. Oavsett hur man har haft det i Sverige som adoptivbarn, så finns det alltid pusselbitar som saknas. Hur var det när jag var liten? Varför var mina biologiska föräldrar tvungna att lämna bort mig för adoption? Finns det några biologiska syskon eller andra familjemedlemmar? 

När man väl börjat fundera kring detta är det svårt att sluta tänka på det. Vår erfarenhet är att man vill gärna veta.

Det man har fått med sig från Chile när man adopterades till Sverige är en kortfattad information, kanske nämns en stad, ett namn, eller någon annan detalj om ens ursprung. Men det är inte mycket fakta.

Om det dessutom kommer fram en bild i media där det visar sig att en del av adoptionerna gått olagligt till blir funderingarna desto större. Hur kan man få veta om det som står i ens adoptionsdokument överensstämmer med sanningen?

Det finns några olika vägar att gå. Vi som har hittat våra biologiska familjer har lika många olika berättelser som vi är personer. Det finns med andra ord ingen universallösning. Här ger vi tips på olika vägar som kan fungera.

Adoptionscentrum

Om Adoptionscentrum har ansvarat för din adoption ska det finnas dokument som rör din adoption hos dem. De har valt att förvara dem på Riksarkivet i Stockholm, men för att få ut dem kontaktar man Adoptionscentrum. rottersokning@adoptionscentrum.se

Adoptionscentrum skriver så här på sin hemsida:

Om du vill starta en röttersökning i Chile kan du använda dig av Adoptionscentrum som stöd och part i processen, alternativt söka på egen hand genom att själv ta kontakt med SENAME.

SENAME håller på att implementera nya riktlinjer (2018), som innebär att du som adopterad behöver ta ett större ansvar och fungera som kontaktperson i sökningen. Adoptionscentrum som tredje part kommer inte längre kunna vara huvudmottagare av information, utan det är den adopterade själv som måste driva ärendet. För att Adoptionscentrums handläggare ska kunna kopieras in i kommunikationen med SENAME, så att du kan få stöd och ha oss med i processen, måste du själv skriftligen meddela SENAME detta.

Det är viktigt att vara medveten om att en röttersökning i Chile är en långsam process som är svår att förutsäga hur lång tid den tar. Myndigheten har hög belastning och knappa resurser, men gör sitt bästa.

För att få ut sina papper från Riksarkivet tas inte ut någon avgift, men för att få stöd till en fullständig röttersökning hos Adoptionscentrum betalar man 3000 kronor för tre år.

Sename

SENAME är den chilenska motsvarigheten till röttersökningen. Förkortningen står för Servicio Nacional de Menores.
Här tas ingen avgift ut, men organisationen är ofta överhopad med arbete, så väntetiderna är långa. På SENAME hemsida ska man fylla i en blankett som bekräftar att man vill starta en sökning. Blanketten finns på spanska och engelska.

Hijos y madres del silencio

Hijos y madres del silencio är en Facebookgrupp som har som uppgift att återförena chilenska mödrar med sina barn. Det finns engelsktalande volontärer om du inte kan spanska. Men har du möjlighet är det bra att skriva på spanska. Om du inte kan spanska själv så fundera på om du har någon som kan hjälpa dig.

Nos Buscamos

Nos Buscamos främjar återföreningen av barn som är födda i Chile, ger stöd, dem hjälper dig och att söka efter din biologiska familj och guida dig rätt. Deras hjälp är gratis och huvudsyftet är att skapa ”Abrazos de Reencuentro”

Andra alternativ

Andra alternativ som är mer informella är att söka själv, på olika sätt. Någon lade upp en Facebookprofil med sina chilenska uppgifter och sökte därifrån. Någon gjorde en sökning på den chilenska hemkommunens Facebooksida, någon har fått hjälp av svenska eller chilenska journalister, TV-programmet Spårlöst osv.

Det man måste vara medveten om är att alla adoptioner är absolut inte olagliga. Vissa mödrar har valt att lämna bort sina barn av egen fri vilja. Det kan vara förödande för dem om det plötsligt dyker upp någon som adopterats bort, av orsaker vi inte känner till. Leta gärna och använd internet, det är ett fantastiskt hjälpmedel, men använd förnuft och iaktta lite försiktighet. Visa hänsyn och förståelse.

Vi som representerar adopterade från Chile kommer att få till stånd ett möte med MFoF, som är den ansvariga myndigheten. Där kommer vi lyfta frågan om röttersökning för att höra hur de tänker kring det faktum att många adopterade kommer vara intresserade av att kontrollera sina uppgifter hos en oberoende instans.

Vi kommer att återkoppla och delge er information kring detta, så snart vi vet mer.