Upprop från Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF 2018-03-13
Det finns ingen svensk lag som skyddar internationellt adopterades rätt
att känna till sitt ursprung.
Läs hela uppropet här: