Våra svenska Chile-adoptioner, behov och krav i Sverige

22 Juni 2022
Då vi är brottsoffer i en situation där brotten utreds i Chile, ser vi att behovet även finns i Sverige, då svensk myndighet och stat varit högst ansvarig och inblandade. Detta innebär akuta åtgärder då vi har tiden emot oss, samt att lång tid har gått från att första informationen om pågående brott informerats till Sverige. Tydliga varningar fanns redan under den tid detta berör, men har återkommande negligerats. Dags att Sverige tar ansvar.
Efter en intensiv veckas arbete med Chile-delegationen* har vi nu i föreningen kunnat sammanställa vad som är nödvändigt för att komma vidare i arbetet med våra svenska Chile-adoptioner
Krav från chileadoption.se
-Tillsätt en parallell utredning av de svenska Chile-adoptionerna, omgående.
-Informera berörda svenska medborgare, Chile-adopterade och våra adoptivföräldrar, om den chilenska brottsutredningen samt den parlamentariska utredningen
-Ändra lagen! Preskriptionstiden för barn som är utsatta för brott måste tas bort
- Identitetshandlingar för adopterade måste ägas av en myndighet.
Adopterade måste vara likställda med andra medborgare*
-En statlig DNA bank måste upprättas med syfte att säkerställa framtida återföreningar efter adoptioner. Sverige i samarbete med Chile.
-Insamling och säker förvaring av information som inhämtas kring våra svenska Chile-adoptioner
*I den av regeringen tillsatta utredningen av internationella adoptioner i Sverige är det svenska Chile-adoptionerna ett exempel för hur det inte får gå till. Men vi som lever med dessa konsekvenser får inte den upprättelse och utredning vi vill ha. Därför måste de olagliga adoptionerna från Chile utredas parallellt i en separat utredning, och det omgående.
**Identitetshandlingar för adopterade måste ägas av en myndighet. Adopterade måste vara likställda med andra medborgare
Vår dokumentation som adopterade, ägs idag av privata aktörer, organisationer samt samfund. Dessa aktörer kan neka oss tillgång till information om oss själva, vilket har skett och sker. Det är inte rättssäkert. Vårt krav är grundläggande i en demokrati där alla ska vara likställda.

Chilenska delegationen kritiserar den svenska utredningen om adoptioner från Chile. " Vi är oroliga"

DE FÖRDÖMER BRISTEN PÅ INSYN I FALL AV KIDNAPPADE BARN

By The Century / 01/10/2022

Kollektivet " Söner och mödrar av tystnad" uppmärksammade undertecknandet av ett icke-transparent kontrakt, användningen av tekniker utan nödvändiga standarder och det otillräckliga arbetet från regeringen, särskilt justitieministeriet och mänskliga rättigheter. Brevet från föreningen för chilenska adopterade i Sverige. Läs här

”Misstänkt människohandel: Nina återförenades med mamma efter 40 år”

21 februari 2018, SVT Västerbotten:

Nina Hugosson adopterades till Sverige från Chile som liten. Hon trodde att hennes biologiska mamma var död – 40 år senare fick hon veta att mamman lever och letat efter henne.
– Förmodligen har jag adopterats illegalt eftersom hon säger att hon inte har givit upp oss av egen vilja, säger Nina Hugosson.

”Varför tar inte Adoptionscentrum ansvar?”

5 februari 2018, Fria tidningen:  

Utdrag från debattinlägget: ” Vi har trott att det fanns en mamma eller ett par i Chile som inte kunde ta hand om sitt barn. Många av oss känner sig i dag lurade och väldigt svikna, skriver 92 adopterade från Chile.”

”För oss adopterade har hela vår värld vänts upp och ner”

  • 3 februari 2018, Sydsvenskan Debattinlägg:

”För oss adopterade har hela vår värld vänts upp och ner”

Utdrag från debattinlägget: ”Har inte svenska myndigheter något att säga om det visar sig att adoptionerna var olagliga? Det undrar Maria Diemar och Tommy Leite, talespersoner för gruppen Adopterade från Chile. Vi adopterades till Sverige från Chile 1975 och 1978 genom adoptionsorganisationen Adoptionscentrum.”
Läs här

”Marianne Skoglund adopterades till Sverige från Chile: Jag blev kidnappad


  • 30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Marianne Skoglund från Mölndal utanför Göteborg adopterades från Chile till Sverige när hon var nyfödd. Enligt hennes biologiska mamma stals hon från henne med hjälp av en förfalskad namnteckning.”
Läs här

”Adoptionscentrum svarar på kritik om chilenska adoptioner”

  • 30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Adoptionscentrum är Sveriges största förmedlare av adoptivbarn. Ordföranden i den ideella föreningen säger sig ha hört uppgifterna tidigare men hävdar att saken redan har utretts och att det inte finns något som tyder på att anklagelserna om olagliga adoptioner i Chile stämmer.”

Lär här

"Sverige i centrum för olagliga adoptioner med chielenska barn"

  • 30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Många av barnen som adopterades från Chile till Sverige under 70- och 80-talen kan ha tagits från sina mammor utan deras medgivande. Det visar en granskning som chilenska journalister har gjort i samarbete med SVT. En före detta chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME hävdar att ett okänt antal av barnen utsattes för människohandel.”
Läs här