Överklagan till Kammarrätten

Med hjälp av sitt juridiska ombud Rossana Dinamarca har har idag föreningens ordförande Carlos Queupán Huenchumil lämnat in en överklagan till Kammarrätten av tidigare beslut om avslag till efternamnsbyte.
Denna kamp är inte bara personlig. Vi tror att denna kamp för att få återerövra sitt namn kommer ge ringar på vattnet för många fler adopterade. Adoptionsindustrins övergrepp på oss adopterade startade när vi var spädbarn. Samma övergrepp mot oss är fortfarande pågående i vuxen ålder.
No más silencio!
Nedan följer pressmeddelandet som författats av Rossana Dinamarca.

Pressmeddelande:
”Stulet barn får inte byta namn - idag lämnade vi in överklagan
Clas Lindholm eller Carlos Queupán Huenchumil är ett av de tusentals barn som stals från sin mamma i Chile och adopterades bort till Sverige. Hans fall har uppmärksammats i media tidigare och ingår numera även i en brottsutredning som öppnats i Chile.
I ett sätt att återerövra en del av sitt ursprung vill han byta sitt efternamn till Queupán Huenchumil, som är det hans biologiska mamma bär. Skatteverket och Förvaltningsrätten har avslagit hans ansökan. Vi har därför idag lämnat in en överklagan till Kammarrätten i Stockholm.
Vi menar att förvaltningsrätten fattat ett felaktigt beslut och inte beaktat de oegentligheter som föregått adoptionen av honom. Att förvägra honom namnbyte kan inte ses på annat sätt än en obehaglig fortsättning på denna graverande historia. Carlos är inte ensam. Tusentals adopterade i Sverige har utsatts för samma sak. Därför är det av stor vikt att Kammarätten meddelar prövningstillstånd och ändrar beslutet.
Överklagan bifogas i sin helhet.”
#nomassilencio #justiceforadoptees #adoptionscentrum
@chileadoption.se
Hijos y Madres del Silencio "Cuadros de Busqueda"