CHILEDAGARNA 2:0. #NO MAS SILENCIO!

Vill du bidraga till att vi kan färdigställa denna viktiga dokumentation i Chile i höst behöver vi ditt bidrag för att få med oss, filmare, jurist och tolk på plats. Namnge ditt bidrag CHILEDAGARNA på Swish:+46 70 424 43 87 Veronica Svereus kassör Chileadoption.se. 
Tack!