Ett rop på rättvisa! Ingen mer tystnad kring dom stulna barnen!

Vi Chileadoption.se och Chileadopterade till Sverige behöver er hjälp! Vi vill att Sveriges regering och riksdag öppnar och utreder vad som hände i adoptionsprocessen. Vi vill att Sverige granskar sin egen inblandning och ansvar i de oegentligheter som pågick i ett av världens största barn trafficking brottmål.
Namninsamling för en rättvis utredning av chilenska adoptioner, som redan är gjort en parlamentarisk utredning på i Chile och där de kommit fram till att det har skett olagliga adoptioner. En brottsutredning av dessa är tillsatt i Chile. I Sverige vill man inte utreda dessa specifikt och skjuter undan sitt ansvar. Vi vill ha en rättvis utredning! Det är det vi begär som brottsoffer!
Läs mer