Insamling Chiledagarna 2:0

Vill du bidraga till att vi kan färdigställa denna viktiga dokumentation i Chile i höst behöver vi ditt bidrag för att få med oss, filmare, jurister och tolk på plats.

Namnge ditt bidrag Chiledagarna på swish: +46 70 424 43 87 Veronica Svereus kassör Chileadoption.se 

Vi fortsätter vårt arbete i Chile! Där vi ska hämta vittnesmål samt själva vittna i parlamentet. Med oss på resan ska tolk, jurist och filmare! Vi behöver ert stöd. Ingen hjälp eller bidrag från stat/myndighet finns i detta. Det görs helt ideellt! Vi gräver i en historia som berör mång fler än oss, en industri där barn stulits och sen sålts.