Oerhörda stora nyheter från Chile

Repost från den chilenske riksdagsledamoten Diputado Boris Barrera , video där han uttalar sig kring den omröstning som just ägt rum i kammaren, tisdagen den 10 januari 2023:
"Vi är oerhört glada, vi är här tillsammans med gruppen Hijos y Madres del Silencio eftersom ett utkast till en resolution som vi just lämnat in har godkänts, vilken uppmanar republikens president att skapa en kommission för sanning, rättvisa och gottgörelse för de brott som begåtts i samband med olagliga adoptioner från 50-talet till nästan 2000.
Kom ihåg att detta förslag föddes efter en utredningskommission som röstades fram, här 2018, som genomfördes under 2019 och att bland dess resolutioner, förslag att göra detta, vilket är skapandet av en kommission till verklig rättvisa och gottgörelse som vi anser att det är nödvändigt. …”

Vilken start på 2023!!!!
Se film klicka här!