Styrelsen

 
Ordförande:   Carlos Andrés Queupán Huenchumil
        
Ordforande@chileadoption.se
Sekreterare:   Anna Bohrn
Kassör:     Veronica Sveréus  
       Kassor@chileadoption.se
Ledamot:      Maria Diemar
         Karolina Törneland, medlemansvarig
         Medlem@chileadoption.se
 Suppleant:       Lucila Riquelme
          Cristian José ParraVarela Leite
          Therese Aronsson
                                 Paulina Hansson Villarroel
Vill du komma i kontakt med styrelsen mejla styrelsen@chileadoption.se

Valberedning:   Gustav Freeman
        Carmen Aulin-Rodén
        Luisa Soledad 
        Valberedningen@chileadoption.se
    
Revisorer:   Maria Nilsson

Föreningens mål

- Att vara en mötesplats för adopterade från Chile

- Att man i Sverige ska tillsätta en oberoende statlig utredning av våra svenska Chile-adoptioner som slutfördes i svenska tingsrätter
- Att man i Sverige tar ansvar för att informera adopterade från Chile och deras familjer om att en brottsutredning pågår i Chile sedan 2018
- Att man i Sverige tar ansvar för att informera adopterade från Chile och deras familjer om den parlamentarisk utredningen som genomförts i Chile samt att man delger utredningen på svenska till de som önskar
- Att adopterade i Sverige får hjälp att få tag i, tolka och förstå sina dokument från ursprungslandet. Språklig som juridisk hjälp.
- Att Chile-adopterade får hjälp och stöd från myndig att söka rötter, för att kunna få mer information om vad som hände i Chile innan man adopterades i Sverige.
- Att adopterade i Sverige som är i behov av någon form av psykologisk hjälp får tillgång till utbildad och adoptionsspecifik hjälp.