Styrelsen

Ordförande:  Carlos Huenchumil
    Ordforande@chileadoption.se

Sekreterare:  Anna Bohrn                    
       
S
ekreterare@chileadoption.se
Kassör:    Veronica Sveréus            
         Kassor@chileadoption.se
Ledamot:    Maria Diemar
         Karolina Törneland  
Suppleant:    Lucila Riquelme

         Cristian José ParraVarela Leite
         Therese Aronsson
                          Paulina Hansson Villarroel
Valberedning:    Gustav Freeman  
         Carmen Aulin-Rodén        
         Luisa Soledad

   Valberedningen@chileadoption.se
Revisorer:   Maria NilssonVill du komma i kontakt med styrelsen mejla Styrelsen@chileadoption.se

Föreningens mål

- Att vara en mötesplats för adopterade från Chile

- Att man i Sverige ska tillsätta en oberoende statlig utredning av våra svenska Chile-adoptioner som slutfördes i svenska tingsrätter
- Att man i Sverige tar ansvar för att informera adopterade från Chile och deras familjer om att en brottsutredning pågår i Chile sedan 2018
- Att man i Sverige tar ansvar för att informera adopterade från Chile och deras familjer om den parlamentarisk utredningen som genomförts i Chile samt att man delger utredningen på svenska till de som önskar
- Att adopterade i Sverige får hjälp att få tag i, tolka och förstå sina dokument från ursprungslandet. Språklig som juridisk hjälp.
- Att Chile-adopterade får hjälp och stöd från myndig att söka rötter, för att kunna få mer information om vad som hände i Chile innan man adopterades i Sverige.
- Att adopterade i Sverige som är i behov av någon form av psykologisk hjälp får tillgång till utbildad och adoptionsspecifik hjälp.