Styrelsen

Ordförande: Carlos Andrés Queupán Huenchumil, Sekreterare: Anna Bohrn Kassör: Veronica Sveréus,  Maria Diemar,  Medlemsansvarig/ledamot Karolina Törneland Suppleant: Sofia Welin, Suppleant: Tobias Kidblad, Johanna Thorell

Föreningens mål

Föreningens mål


- Att vara en mötesplats för adopterade från Chile

- Att man i Sverige ska tillsätta en oberoende statlig utredning av våra svenska Chile-adoptioner som slutfördes i svenska tingsrätter

- Att man i Sverige tar ansvar för att informera adopterade från Chile och deras familjer om att en brottsutredning pågår i Chile sedan 2018

- Att man i Sverige tar ansvar för att informera adopterade från Chile och deras familjer om den parlamentarisk utredningen som genomförts i Chile samt att man delger utredningen på svenska till de som önskar

- Att adopterade i Sverige får hjälp att få tag i, tolka och förstå sina dokument från ursprungslandet. Språklig som juridisk hjälp.

- Att Chile-adopterade får hjälp och stöd från myndig att söka rötter, för att kunna få mer information om vad som hände i Chile innan man adopterades i Sverige.

- Att adopterade i Sverige som är i behov av någon form av psykologisk hjälp får tillgång till utbildad och adoptionsspecifik hjälp.