VÄLKOMMEN TILL CHILEADOPTION.SE

Samlingspunkt och socialt nätverk för adopterade från Chile. 

Om oss

Föreningen Chileadoption.se bildades 2018 och är en mötesplats och plattform för adopterade från Chile.  Föreningen har sina rötter i en förening för Chile-adopterade som startade 1997.
Vi är en medlemsförening som hjälper och stödjer våra medlemmar och andra adopterade från Chile som söker stöd. Det finns ca 2200 personer i Sverige som är adopterade från Chile. Vi arbetar för att medvetandegöra för personer som adopterats från Chile till Sverige och allmänheten om att brottsutredning, som pågår i Chile sedan 2018. Brottsutredning 1044-2018 i Appellationsdomstolen i Santiago, utreder barnarov och oegentligheter i samband med adoption. Vi arbetar också för att medvetandegöra för personer som adopterats från Chile till Sverige och allmänheten om att en chilensk parlamentarisk utredning har genomförts under 2019. 
Vi tycker att det är viktigt att svenska Chile-adopterade får information om denna utredning som handlar om oss. I Chile kommer bland annat en DNA-bank upprättas, man ser över våra rättigheter i Chile och en sanningskommission kommer tillsättas.
För förstå ens historia och bakgrund innebär det många gånger att den adopterade vill söka sina rötter, därför har vi ett nära samarbete med den ideella chilenska föreningen ”Hijos y Madres del Silencio”. De har representanter i stora delar av Chile och arbetar med återföreningar mellan förstafamiljer och de barn som försvann och som idag är vuxna. Hittills har de hjälpt till med ca 200 återföreningar. I Chileadoption.se styrelse har vi två representanter som fungerar som direktlänk mellan Sverige/Norden och Chile.
Vi arbetar för att man i Sverige ska tillsätta en oberoende statlig utredning för att se över den svenska processen som gjorde det möjligt att barn kunde komma till Sverige med falska dokument, utan medgivande från första föräldrarna och sedan adopteras i svenska tingsrätter. Och hur vi ska gå vidare idag.
Vi arbetar för att adopterade som är i behov av någon form av psykologiskt stöd i sin tillvaro verkligen får en professionell hjälp och stöd med utgångspunkt som adopterad.
Viktig information till dig som är adopterad från Chile!

Du har troligtvis kommit till Sverige på ett illegalt sätt.
Polisen i Chile PDI håller på med en brottsutredning  och det finns en tidsbegränsning. Den svenska regeringen vill inte hjälpa till  med att meddela oss adopterade om att vi kan vara stulna och den chilenska polisen får inte ta kontakt med oss i Sverige. Detta gör att det är så viktigt att vi hjälps åt att sprida meddelandet om att lämna in en anmälan för att PDI ska kunna göra brottsutredningarna och ta reda på om det finns organiserad brottslighet bakomliggande. 

 Så gör din anmälan för att vi ska få fram sanningen tillsammans! Här hittar du mer information.

Vi gör detta som adopterade tillsammans för oss och för våra förstaföräldrar, samt adoptivföräldrar.


man i Sverige tar ansvar för att informera och sprida information om att brottsutrendningen av våra adoptioner pågår i Chile
man i Sverige samarbetar med den chilenska domaren som leder brottsutredningen av 371 svenska Chile-adoptioner
 

Stöd oss

Vi arbetar ideelt så stöd oss gärna.
Bidra gärna till stöd, påverkansarbete, informationsutbyte, tolkförmedling/stöd!

Stöd Chileadoption.se

Organisationsnr:  802517-3553
Handelsbanken
Swishnummer: 1232364289
Bankgironummer: 5948-2224 

Målsättning

Målsättningen med föreningen är att vara en samlingspunkt och skapa ett socialt nätverk för adopterade från Chile. Vi ska arbeta för att göra Chile-adopterades röst hörd i samhällsdebatten samt arbeta för att uppmärksamma oegentligheter med adoptioner från Chile.