Följ oss på YouTube.
Här lägger vi upp filmer där Chileadoption.se är direkt involverade.
Där medlemmar själva har deltagit.Men även där vi haft samarbete med andra aktörer.

25 maj 2019 Manifestationen

Här börjar vi vår kamp. En manifestation ihop med övriga adoptionsföreningar. Vi står gemensamt i kampen till rätten till det som är vårt. 

Hijos y Madres del Silencio/ HMS

https://hijosymadresdelsilencio.cl/
"Tystnadens söner och mödrar är en grupp människor på ständig jakt ... offer för en ondska som har gjorts utan gräns, en ondska som helt enkelt inte har något namn."  

Vårt syfte 

Återförena människor med sina ursprungsfamiljer som olagligen har separerats av statliga och offentliga organ.  
Mission 
Ge vägledning och stöd till offer för illegala adoptioner och bortförande av barn i Chile.  
Vision 
Att vara en relevant organisation i den nationella och internationella kontexten av mänskliga rättigheter i relation till rätten till människors ursprungsidentitet och återförening som en grundläggande rättighet.


Presentation Chileadoption

Ska du hålla tal/föredrag ang oss. Använd gärna filmen som ett komplement för sprida vårt busdskap!
#nomassilencio
#ingenmeratystnad

Don´t forget about us

chileadoption.se och Hijos y Madres del Silencio "Cuadros de Busqueda"

Vi är chileadoption.se!
Vi jobbar ideellt för att skapa medvetenhet och opinion kring våra olagliga adoptioner - i Chile och i Sverige.
Sommaren 2022 arbetade vi i Stockholm, tillsammans med den chilenska organisationen Hijos y Madres del Silencio, chilensk specialpolis och chilensk riksdagsledamot.
Stockholm Dreamteam dokumenterar vårt arbete.
****************************
Ta ställning och stöd vår kamp för upprättelse, rättvisa och förändring
****************************
Pengar har bytt händer
Detta måste vi prata om,
man stjäl inte andras barn!
No más silencio

#adoption #chileadoption #adopterad #stulen #destulnabarnen 
#adoptionscentrum #sverige #Chile #justice #justiceforadoptees
#mapuche
Hijos y Madres del Silencio "Cuadros de Busqueda", 
I own my story Maria Diemar och  Anna Bohrn
DreamTeam Stockholm
Mila o Fredrik Dreamteam Stockholm
Mila Damberg
Fredrik Damberg
William Prado

11/9 50 år har gått. Låt inte tystnaden vinna.

Diktaturens barn är allt för många . Över 20 000 barn försvann från Chile i ett led att rensa ut fattigdom samt ursprungsbefolkningen. I Sverige finns idag runt 2000 av dessa barn . Nu vuxna . Vi måste få möjlighet till återförenas . Det kommer behövas att lagar ändras samt att Sverige tar ansvar och att vi snabbt bygger upp en DNA bank som kan säkerställa vår historia . Vår rätt till sanningen , vår rätt till vårt ursprung samt en upprättelse till alla familjer på plats i Chile som drabbats av detta hemska krigsbrott. Man stjäl inte andras barn, för att sen sälja för adoption! #nomassilencio #ingenmeratystnad Hijos y Madres del Silencio "Cuadros de Busqueda" #adoption #chileadoption #chile #destulnabarnen #adopterad #adopteradperson #familj #mapuche # nomassilencio #50år