Vi är arbetsgruppen 2024

Carlos, Gustav, Marcella, Paulina, Anna och Maria. Hör av dig om du vill vara med i arbetsgruppen. Du måste dock vara medlem i föreningen.


Arbetsgruppen finns sen 2023 och agerar ”utskott” i föreningen och arbetar aktivt med politiska frågor och påverkan i utredningar, både i Sverige och Chile. 

4 punkter som det arbetar utifrån i samtliga frågor. 

  • • DNA -bank 
  • • centrum/ myndighet som är adopterade behjälpliga i frågor som uppstår kring adoption , allt ifrån psykisk ohälsa/ hälsa , forskning, språk och rötter sökning. 
  • • att internationellt adopterade ska ha rätten till sina personbevis/ dokument . Idag ägs dessa av de organisationen, samfund och privata aktörer som varit behjälpliga i adoption en. 
  • • att offentligt få en ursäkt för de brott vi, samt första familjerna utsatts för. 

Där ingår flera punkter som vi ser nödvändiga möjlighet till bidrag i återföreningen , att ansvariga får påföljder, att alla får möjlighet att eftersöka med adekvat hjälp, och att man ber oss om ursäkt för dessa sår det skapat.

PROTOKOLL

Gällande de möte vi haft under 2024

Rapport_ Kritik och Åtgärdsförslag angående Brottsutredningen i Chile – Causa Rol Nº 1044-2018.pdf
Möte adoptionskommitten Sverige 23_4.pdf
Söka sina rötter.pdf