Chileadoption.se reseberättelse – vårt arbete i Chile och hur vi ser framåt

Bakgrund till reseberättelsen Chile 2022 På söndagen den 27 november kommer vårt arbete inför, under och efter Chile-resan presenteras. Under ca 2 veckor har representanterna Anna Bohrn och Maria Diemar från föreningen Chileadoption.se varit i Chile för att visualisera och arbeta med de svenska adoptionerna av chilenska barn. De hade med sig Maria Ahumada, översättare och aktiv i nätverket Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia.

På plats i Chile arbetade vi tillsammans med den chilenska organisationen HMS, Hijos y Madres del Silencio. Föreningen har arbetat HMS sedan 2018. Vi arbetar tillsammans för att återförena familjer och försvunna barn. Vi arbetar också tillsammans för att Chile som stat och Chiles parlament ska förverkliga de förslag och åtgärder som parlamentets utredande utskott presenterade i oktober 2019: statlig DNA-bank, sanningskommission, lagändringar för rätten till ens identitet med mera. Och vi ser att detta måste ske i samarbete med Sverige och andra mottagarländer.

På plats i Chile hölls samtal och möten med människorättsorganisationer, representanter vid brottsutredningen 1044-2018 i Appellationsdomstolen i Santiago, tjänstemän vid myndigheter och politiker. Vi träffade också Anna Singer, den svenska utredaren som sedan ett år tillbaka utreder internationella adoptioner i Sverige. Dessutom höll organisationen Hijos y Madres del Silencio sin tredje internationella kongress om olagliga adoptioner. Tidigare, i september 2018 och januari 2019, har en representant från föreningen chileadoption.se varit på plats i Chile för att bygga upp relationer, arbetsmetoder, påvisa svenska Chile-adopterades behov av stöd och hjälp i Chile samt för att insamla information till medlemmarna i Sverige. Denna resa, oktober-november 2022, är inte den sista resan som representanter från föreningen kommer behöva göra. Vi har också sett ett stort behov av att föreningen arrangerar en resa för de medlemmar som vill resa tillsammans till Chile.  


Stulen genom adoption

Vi kommer lägga upp dokumentet här när det har reviderats. 

INGLES-Formulario-Incorporación-de-Información-desde-el-Extranjero-1 (1).pdf