Nyheter

I vår blogg lägger vi ut vårt arbete efterhand, så kolla in den för att se hur och vad vi arbetar med just nu. Klicka här för att komma till bloggen

Declaración Pública, Chileadoption.se en Santiago de Chile 23 de octubre 2022

Chile 23 oktober 2022
Nosotros somos los niños y niñas que desaparecieron de Chile.

Fuimos sustraidos y vendidos. Crecimos lejos de nuestra patria natal, con otra cultura, idioma e historia. Y salimos de Chile con identidades falsas e historias inventadas. Y ahora hemos vuelto, somos ya adultos y estamos aquí para visualizar nuestra situación, sus consecuencias de las muchas irregularidades en nuestras adopciones, calificadas como adopciones ilegales.

Nosotros somos los niños que fueron robados, que fueron vendidos.
Un testimonio debería ser suficiente para entender que el crimen contra niños no debería prescribir, esta tragedia es sin fin, no se roban los hijos de otras personas. Pero en Suecia somos 2200 niños y niñas, ahora adultos que hemos sido sustraidos, de los alrededor de 22 mil casos de niños que han dejado Chile de la misma manera irregular. El robo de niños fue sistematizado.

Las autoridades de alto nivel, tanto en Chile como en Suecia, han estado y están involucradas. Este crímen en Chile es considerado a nivel judicial y parlamentario, como crímen de Lesa humanidad. El paso siguiente es llevar a cabo las estrategias de reparación que han sido identificadas en las investigaciones, tales como:
-Una disculpa pública y una comisión de verdad y reparación
-La creación de un Banco de huellas genética estatal
-El facilitar el acceso al archivo de documentos en las instancias involucradas, así como en juzgados, hospitales, registro civil
-Que haya un trabajo más interactuado con la policía sueca
-Que, como gobierno chileno, defiendan nuestros derechos como chilenos en Suecia y exijan una investigación judicial sobre las adopciones ilegales de niños chilenos a Suecia.
-Que el gobierno Chileno promueva la restauración de nuestra identidad, nombre y raíces originales. Donde los niños adoptados chilenos puedan adoptar la nacionalidad y calidad indígena -si fuere el caso- de sus padres de origen y puedan, en virtud de las normas constitucionales y legales, heredar dicha condición a sus hijos.
Éramos los hijos del silencio pero ahora estamos aquí para romperlo, ¡No más silencio!

Maria Diemar y Anna Bohrn
Chileadoption.se
kontaktachileadoption@gmail.com

No más silencio

#nomassilencio #manstjälinteandrasbarn
 #ingenmeratystnad 
#destulnabarnen 
#chileadoption 
#adoption 
#mapuche 
#humanrights
#justice 


FN-dagen i Chile

Temuco/Stockholm 24 oktober 2022

Idag är det FN- dagen och föreningen arbetar aktivt på två olika delar av världen… Sverige / Chile !
Dagar som dessa är viktiga belysa mänskligarättigheter!
Det är slut på tystnaden ! Vi finns här! I Sverige @veronica @karolina@anna @lovisa , samtidigt på plats i Chile @anna och @maria
Vi tystnar aldrig , förens ursäkt, upprättelse och utredning skett.
#ingenmeratystnad #nomassilencio

Txawün.

Temuco 21 oktober 2022

I fredags, den 21 oktober deltog Alina Namunkura och jag, Maria Diemar, vid en txawün.
En txawün är ett möte mellan ett större antal lof från Temuco med respektive logko och werken, grupper med ledare och vägledare i Temuco med omnejd. Myndigheter och tjänstemän var inbjudna för att lyssna på de frågor och problem som Temucos mapuche lof står inför, som den pågående förstörelsen av naturen, sättet att leva, den pågående konstruktionsprocessen som sätter människors och deras omgivnings välbefinnande i fara.
Då frågor lyfts och tjänstemännen kommenterat/svarat var det dags för ”mingel”. Alina och jag passade på att samtala med den chilenska riksdagsledamoten/diputada Ericka Ñanco som fanns på plats. Hon är en av få av de 155 riksdagsledamöter/diputados som är mapuche i Chiles parlament idag.
Vi pratade med Ericka Ñanco och María Luisa Igaiman och berättade om hur mapuche-barn stulits och sålts till utlandet, att vi försöker visualisera och uppmärksamma saken i sig och vad som behövs göras.
Vi nämnde även att organisationen Hijos y Madres del Silencio håller sin 3:e internationella kongress i helgen, den 28-29 oktober. Det kändes som om de lyssnade på oss och vi kommer att skicka över mer information.

Mänskliga rättigheter

Temuco 20-21 oktober 2022

Under tre dagar är Maria Diemar från Chileadoption.se i Temuco för att visualisera och arbeta med olagliga adoptioner tillsammans med Alina Namunkura. Alina är liksom vi adopterad från Chile och uppvuxen i Europa, Tyskland. Alina har sedan 2019 arbetat tillsammans med Maria från chileadoption.se för att lyft urfolksperspektivet när det handlar om olagliga adoptioner. Jeannette Velasquez, från Hijos y Madres del Silencio var också med på mötet och stöttar oss i detta arbete.
Det första mötet hölls med Luis Penchuleo, direktören för myndigheten CONADI. Myndigheten har hand om urfolkens rättigheter och utveckling. Med på mötet var också CONADI:S jurist Cecilia Gonzalez.
Vi överlämnade postern med alla bilder av oss svenska Chile-adopterade och berättade lite om hur en typisk svensk fosterbarns process genomfördes. Vi visade en bunt med olika födelsebevis så direktören Penchuleo och juristen Gonzales, med egna ögon, kunde se hur konstiga våra födelsebevis ser ut, att majoriteten av oss är föräldralösa på detta dokument - att vi är så kallade ”paper orphans”. Och att många har fått svenska namn innan fosterföräldrar fått vårdnaden.
Utifrån dessa dokument kunde direktören och juristen kunde peka ut för oss och förklara varför vi i nuläget inte skulle kunna få calidad indignera, alltså de rättigheter som urfolk normalt har rätt till. Vi måste försöka ansöka för en person i taget, och försöka bevisa att vi är våra förstaföräldrars barn.
Vi bad dem också att delta på möte med de svenska utredningen av internationella adoptioner som kommer till Temuco nästa vecka, och för dem direkt förklara de svårigheter vi står inför.
Vi träffade också Frederico Aguirre från INDH, organisationen för mänskliga rättigheter. Frederico är chef för Temucos avdelning av INDH. Vi började mötet med att lämna över posterna med oss från Sverige. Jeannette berättade om exempel på fall hon jobbat med och hennes bild av situationen. Vi lyfte frågan att det i stort sett är omöjligt för oss adopterade att få ut våra dokument som finns i chilenska domstolar. Detta är ett problem för oss, eftersom det har visat sig att det många gånger finns information om våra förstaföräldrar där. Vi lyfte också frågan om att man i Sverige inte anser att det kan ha begåtts brott mot mänskliga rättigheter i samband med att barn kidnappades systematiskt under ca 20 år, för att kunna adopteras i utlandet - på grund av att det ”bara” var en väpnad konflikt i Chile under 1973, efter den 11 september.
Frederico sa att INDH gärna vill hjälpa och stödja oss adopterade med det som de har möjlighet med, tex låna ut lokal och hjälpa oss att sammanställa våra fall som vi ska lämna in till CONADI gällande Calidad indigena (ett formellt dokument som ger individen rättigheter som t.ex Mapuche). Han sa också att organisationen vill vara med på möte med den svenska utredningen av internationella adoptioner som kommer till Temuco nästa vecka.
Det hanns också med ett par snabba intervjuer

Möte med kommande ambassadören från Chile

8 augusti 2022

Viktiga frågor togs upp:
-DNA bank
-Återresor
-Våra dubbla medborgarskap
-Och självklart det vi är utsatta för BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA!
-Vikten av att vi kommer till Chile i höst för att få våra vittnesmål hörda där!


Tack  tack Mari och Karina som finns med som stöd.
Vi har otrolig uppbackning av kunniga i föreningen, vi är aldrig ensamma

Din påskrift gör skillnad

Gör som Dogge Doggelito ta ställning ! Skriv på! Hjälp oss nå utredning/ upprättelse och ursäkt! Din påskrift gör skillnad… våra vittnesmål är viktiga och riktiga

”Monseñor Müller 38”
Är det verkligen meningen att vi stulna barn från Chile ska få information om situationen genom media?

Vi i föreningen chileadoption.se vill att svenska myndigheter tar ansvar för att informera ALLA svenska Chile-adopterade och adoptivföräldrar om vad som hänt!
Klipp från SVT:s granskning De stulna barnen 2021
”Grafik: Flygbiljett, id-handling ”
”Arkiv Aktuellt: Barn som har adopterads från Chile kan ha tagits. ”
”Flera av de över 2000 barn som adopterades från Chile till Sverige under 1970 och 80-talen kan ha tagits från mammorna, mot mammornas vilja. Det här visar en granskning som har gjorts av chilenska journalister i samarbete med SVT. ”
”Maria Diemar: Vi var ju ett gäng adopterade som började kontrollera, kolla upp historierna för första gången med nya ögon. Och då var det kompis efter kompis “men jag är stulen” och “jag är stulen”. Det var så absurt. Det var så sjukt.
Det här programmet sprids ju mellan adopterade i Sverige och det är liksom, det går i november, december och sen kommer det här på SVT då i slutet på januari 2018 och då har vi redan liksom vi var tvungna att bilda, det var inte föreningen, men som ett nätverk då Chileadoption.se vi var tvungna liksom att gå samman, för att vi frågade liksom myndigheter och liksom vad kan ni göra, vad är det som händer? ”
Skypemöte:
Kvinna: Jag heter Lovisa Karlsson, jag fick av en slump reda på det här med Chileadoptionerna när jag lyssnade på radio, när jag hörde Chile och adoption och jag själv är adopterad så tänkte jag men shit, det berör ju mig. Varför har ingen sagt nåt?
Kvinna: Det är det här som gör mig riktigt jävla förbannad, att liksom de har liksom fått hitta på och dikta upp historier, som vi adopterade har trott på och det gör jävligt ont.
Kvinna: Det är inte rätt att det bara hamnar i knät på för att man bara lyssnar på radio.
Kvinna: Och sen har jag ju flygbiljetter och sånt och då står det Aja var eskort on departure.
Kvinna: Och i mitt pass så var jag, bodde jag på Monseñor Muller 38 som många andra också har gjort här.
Kvinna Nej det ser annorlunda ut, men det kanske är för att senare gjort.
Maria Diemar: Men det är Monseñor Muller på din? Monseñor Muller där.
Man: Ja, 38 ja.
Kvinna: Oj vad söt du var, titta, nu ser jag, herre je, kinderna.”
#adoption #chileadoption #stulnabarn #adoptionscentrumK
.

Från SVT:s granskning: De Stulna barnen 2021


”Vi hade en medarbetare som vi litade på. ”
”Det är under detta speciella år, 1973, som den svenska adoptionsförmedlingen Adoptionscentrum startar sin verksamhet från Chile. På plats har de en svensk representant som bor i Santiago – hon kallar sig Aja och är gift med Carlos, en chilensk officer som tillhör en poliskår nära knuten till juntan.”
”Men faktum är att det tidigt fanns misstankar och rykten om att barn stals från Chile. Den 14 aug 1975 – publicerar en chilensk veckotidning VEA – en artikel under rubriken “Exklusivt – Skandalös handel med chilenska småbarn”.
“Polisen utreder en mystisk organisation som adopterar barn från ensamstående mödrar för att sedan skicka dem till europeiska länder”
Det är adoptionscentrums representant Aja, som pekas ut i artikeln som en av personerna bakom skandalen, och den svenska ambassaden citerar tidningen när de skriver hem till UD.
“Följande fråga uppstår därvid. Varifrån kommer de chilenska småbarnen som adopteras?””
”Strax ska ni få höra ett föredrag av Ana María Olivarez från Universidad de Arte y Ciencias Sociales. En applåd!
Ana Maria Olivares: Det finns inga döda, ingen tortyr. Samhället duckar...
Som ung journaliststudent har Ana Maria Olivares bestämt sig för att undersöka det gamla ryktet om stulna barn som har funnits länge i Chile. Hon reser runt i landet och träffar mödrar som vittnar om att deras barn har försvunnit under diktaturen.
Ana Maria Olivares: Jag hoppades kunna ta reda på om det fanns ett nätverk för handel med barn i Chile under diktaturen. När jag sökte upp barnens familjer märkte jag att det var nåt som var konstigt. Det fanns olika papper där uppgifterna överensstämde, men det som stod i papperen var inte detsamma som familjerna berättade.”
”Elisabet Sandberg: I princip alla adopterade fick ett brev med, eller föräldrarna rättare sagt fick ett brev med det som fanns att veta om barnens bakgrund. Det var helt unikt att vår organisation så tidigt tog fram sådana papper. Jag skall nog säga att det kom igång tack vare Aja. Tack vare hennes starka engagemang för barnen. Därför att hela frågan om barnens bakgrund – det var ingen stor fråga. ”
”Vad gjorde AC för att försäkra sig om att breven liksom grundade sig på fakta och inte var uppdiktade?
Sandberg: Nej, nej, det kunde vi aldrig veta naturligtvis. Vi hade en medarbetare som vi litade på. ”

Utdrag från SVT:s Uppdrag Granskning
Episod 2: Här tas inga barn


”Dåvarande SAS-chef Chile: Man kunde inte bara föra ut ett barn i Chile utan att få det godkänt av chilenska myndigheter, hur den biten hur det gick till vet jag inte, men det var väl den biten Aja ordnade gissar jag. Det var ju myndigheter i Sverige också inblandade, jag kunde inte liksom se att det var någonting konstigt, och hon Aja så vitt jag kommer ihåg, var ju anlitad av Adoptionscentrum. ”
”Elisabet Sandberg: Jag minns bara att det var en väldigt farlig och svår balansgång för vår representant i Chile. Hon var jättejätteorolig jämt. ”
”Kerstin Gedung: Det är klart att det var viktigt och ha en representant i landet, det tror jag alla är överens om.
Hon var stark, egensinnig, brann för barnperspektivet, väldigt energisk. En stark, en stark personlighet. Det är väl vad de säger. ”
”Vi kommer i kontakt med en man som får veta att han och hans fru kan bli ett “pilotfall” för adoptioner från Chile. Året är 1973.
Torsten Haggren: De hade öppnat ett kontor i Alvik som hette Adoptionscentrum och där kunde man eventuellt söka hjälp och då gjorde vi det och de, de var jätteglada för de hade just fått ett svenskt ombud i Santiago och det var de så glada för. Så då fick vi kontakt med Aja. ”
Grafik:
Den 27 juni
Kära Ulla och Torsten
/.../tala gärna om för mig om ngn tidpunkt för en resa till Chile är lämpligare eller olämpligare än andra. /.../
Många hälsningar
Aja
P.S. Jag vet ju inte ens om det är en flicka eller en pojke ni önskar er....och om ni har ngra alldeles speciella önskemål om utseende t.ex. så tala om det för mig.
”Torsten Haggren: Och kuppen kom ju sen den 11 september och så småningom fick vi brev vid jul ungefär från Aja och hon skrev att nu har det lugnat ner sig nu kan ni skaffa biljett och komma ner.
Då åkte vi hem till hennes bostad och den bostaden låg på en ganska torr tomt och på tomten där så låg ett äldre hus, en äldre, en ganska stor äldre villa va som hon bodde i med sin man där.
Torsten minns dagarna i Chile som väldigt stressiga, med många besök på olika myndigheter.”
”Torsten Haggren: Vi åkte från myndighet till myndighet och på varje ställe skulle de ha pengar va, det var på något sätt att hon ville ha saken genomförd så snabbt som möjligt va. Jag tycker hon var nervös alltså. Bar sig väldigt nervöst åt. Men jag tyckte jag får stå ut med allt sånt här som jag har funderingar på, för att för mig gäller det att få hem den här lilla flickan nu under säkra omständigheter.”

Våra svenska Chile-adoptioner, behov och krav i Sverige

22 Juni 2022
Då vi är brottsoffer i en situation där brotten utreds i Chile, ser vi att behovet även finns i Sverige, då svensk myndighet och stat varit högst ansvarig och inblandade. Detta innebär akuta åtgärder då vi har tiden emot oss, samt att lång tid har gått från att första informationen om pågående brott informerats till Sverige. Tydliga varningar fanns redan under den tid detta berör, men har återkommande negligerats. Dags att Sverige tar ansvar.
Efter en intensiv veckas arbete med Chile-delegationen* har vi nu i föreningen kunnat sammanställa vad som är nödvändigt för att komma vidare i arbetet med våra svenska Chile-adoptioner
Krav från chileadoption.se
-Tillsätt en parallell utredning av de svenska Chile-adoptionerna, omgående.
-Informera berörda svenska medborgare, Chile-adopterade och våra adoptivföräldrar, om den chilenska brottsutredningen samt den parlamentariska utredningen
-Ändra lagen! Preskriptionstiden för barn som är utsatta för brott måste tas bort
- Identitetshandlingar för adopterade måste ägas av en myndighet.
Adopterade måste vara likställda med andra medborgare*
-En statlig DNA bank måste upprättas med syfte att säkerställa framtida återföreningar efter adoptioner. Sverige i samarbete med Chile.
-Insamling och säker förvaring av information som inhämtas kring våra svenska Chile-adoptioner
*I den av regeringen tillsatta utredningen av internationella adoptioner i Sverige är det svenska Chile-adoptionerna ett exempel för hur det inte får gå till. Men vi som lever med dessa konsekvenser får inte den upprättelse och utredning vi vill ha. Därför måste de olagliga adoptionerna från Chile utredas parallellt i en separat utredning, och det omgående.
**Identitetshandlingar för adopterade måste ägas av en myndighet. Adopterade måste vara likställda med andra medborgare
Vår dokumentation som adopterade, ägs idag av privata aktörer, organisationer samt samfund. Dessa aktörer kan neka oss tillgång till information om oss själva, vilket har skett och sker. Det är inte rättssäkert. Vårt krav är grundläggande i en demokrati där alla ska vara likställda.

Chilenska delegationen kritiserar den svenska utredningen om adoptioner från Chile. " Vi är oroliga"

DE FÖRDÖMER BRISTEN PÅ INSYN I FALL AV KIDNAPPADE BARN

By The Century / 01/10/2022

Kollektivet " Söner och mödrar av tystnad" uppmärksammade undertecknandet av ett icke-transparent kontrakt, användningen av tekniker utan nödvändiga standarder och det otillräckliga arbetet från regeringen, särskilt justitieministeriet och mänskliga rättigheter. Brevet från föreningen för chilenska adopterade i Sverige. Läs här

”Misstänkt människohandel: Nina återförenades med mamma efter 40 år”

21 februari 2018, SVT Västerbotten:

Nina Hugosson adopterades till Sverige från Chile som liten. Hon trodde att hennes biologiska mamma var död – 40 år senare fick hon veta att mamman lever och letat efter henne.
– Förmodligen har jag adopterats illegalt eftersom hon säger att hon inte har givit upp oss av egen vilja, säger Nina Hugosson.

”Varför tar inte Adoptionscentrum ansvar?”

5 februari 2018, Fria tidningen:  

Utdrag från debattinlägget: ” Vi har trott att det fanns en mamma eller ett par i Chile som inte kunde ta hand om sitt barn. Många av oss känner sig i dag lurade och väldigt svikna, skriver 92 adopterade från Chile.”

”För oss adopterade har hela vår värld vänts upp och ner”

  • 3 februari 2018, Sydsvenskan Debattinlägg:

”För oss adopterade har hela vår värld vänts upp och ner”

Utdrag från debattinlägget: ”Har inte svenska myndigheter något att säga om det visar sig att adoptionerna var olagliga? Det undrar Maria Diemar och Tommy Leite, talespersoner för gruppen Adopterade från Chile. Vi adopterades till Sverige från Chile 1975 och 1978 genom adoptionsorganisationen Adoptionscentrum.”
Läs här

”Marianne Skoglund adopterades till Sverige från Chile: Jag blev kidnappad


  • 30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Marianne Skoglund från Mölndal utanför Göteborg adopterades från Chile till Sverige när hon var nyfödd. Enligt hennes biologiska mamma stals hon från henne med hjälp av en förfalskad namnteckning.”
Läs här

”Adoptionscentrum svarar på kritik om chilenska adoptioner”

  • 30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Adoptionscentrum är Sveriges största förmedlare av adoptivbarn. Ordföranden i den ideella föreningen säger sig ha hört uppgifterna tidigare men hävdar att saken redan har utretts och att det inte finns något som tyder på att anklagelserna om olagliga adoptioner i Chile stämmer.”

Lär här

"Sverige i centrum för olagliga adoptioner med chielenska barn"

  • 30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Många av barnen som adopterades från Chile till Sverige under 70- och 80-talen kan ha tagits från sina mammor utan deras medgivande. Det visar en granskning som chilenska journalister har gjort i samarbete med SVT. En före detta chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME hävdar att ett okänt antal av barnen utsattes för människohandel.”
Läs här